Det retslige grundlag for befordringen

Som det retslige grundlag for befordringen gælder

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser, Passagerrettighedsforordningen.
 • "Konvention om internationale jernbanebefordringer (COTIF) af 09.06.1999, hvori der som bilag A er indarbejdet "Fælles regler for kontrakten om international befordring af passagerer og bagage med jernbane (CIV)". Dansk udgave af CIV [pdf 143 kb]
 • De generelle befordringsbetingelser (GCC-CIV/PRR). GCC_CIV_PRR.pdf [pdf 148 kb]
 • de særlige befordringsbestemmelser
  • Internationale rejser uden integreret pladsbillet, SCIC-NRT,
  • Internationale rejser med integreret pladsbillet, SCIC-IRT og
  • Internationale rejser med jernbane pass produkter SCIC-RPT.
 • hvis det drejer sig om skibsstrækningen for en kombineret befordring jernbane/skib, gælder bestemmelserne i den lov, som skibsselskabet er underkastet samt de særlige bestemmelser, der måtte gælde for det pågældende skibsselskab.
 • DSB salgssteder med salg af udlandsbilletter råder over en dansk oversættelse af de omtalte internationale befordringsbestemmelser i form af de internationale tariffer kaldet DSB tarif nr. 42 og 49. Tarifferne er offentligt tilgængelige og forevises gerne hvis du ønsker at se mere om betingelserne for din rejse