Tilbagebetaling

Et ubrugt Ungdomskort kan refunderes hvis det sendes til DSB Ungdomskort inden kortets 1. gyldighedsdag.

Er kortet leveret i App, skal DSB Ungdomskort have modtaget en mail senest på kortets 1. gyldighedsdag med ønsket om refundering.

Et delvist benyttet Ungdomskort kan refunderes, hvis det start har en gyldighed på mindst 60 dage, da der som minimum skal betales for 30 dage og dernæst skal der være 30 dage tilbage af kortets gyldighed.

Mindste gyldighed for et Ungdomskort er 30 dage.

Refusion eksempel - et kort gyldigt fra den 01/01/2017 til 20/03/2017:

  • Kortet er benyttet til den 15/01/2017 og der fratrækkes 30 dage som benyttet
  • Refusion beregnes fra den 31/01/2017 – 20/03/2017 (49 dage)