Lær om graffiti

DSB bruger omkring 25 millioner kroner om året på at rydde op efter graffiti og andet hærværk.

Langt størstedelen af graffitien sker på S-togene og afrensning af tog og stationer koster mange penge.

Graffiti er hærværk

DSB's passagerer føler sig utrygge ved at bruge tog eller opholde sig på stationer, der er fyldt med graffiti. Desuden er der kemikalier i spraymalingen, som ødelægger togenes overflade. Derfor bruger DSB og politiet mange timer og penge på at fange hærværksmændene.

DSB er ikke de eneste, der kæmper mod graffitien. Også fx kommuner bekæmper graffiti på bygninger osv. i deres kommune.

Intet graffiti er lovlig

De første erfaringer med graffiti i Danmark førte i midten af 1980'erne til forsøg med lovlig graffiti på udvalgte steder.
Det har dog senere vist sig, at graffitimalerne ikke synes, det er lige så spændende, når graffitien gøres lovlig. Den lovlige graffiti udviklede sig til kriminelle grupper, som lavede både ulovlig graffiti og udøvede vold og hærværk andre steder.

Derfor er graffiti nu strengt forbudt.

Straffen for graffiti er hård

Graffitimalere kan risikere fire års fængsel for graffitihærværket. Herudover kommer store erstatningskrav.

Unge mennesker under 15 år risikerer at blive fjernet fra sine forældre og blive anbragt på en lukket institution, som er lidt som et fængsel.

Hårde domme
En af de hårdeste domme fik en 22-årig mand i maj 2003. Han blev idømt halvandet års fængsel for bl.a. 139 tilfælde af graffiti. Herudover blev han dømt for tyveri, bedrageri og andet hærværk.

Erstatning
Den 22-årige mand skal desuden betale en erstatning til DSB på 258.000 kroner og erstatning til DSB S-tog på godt 131.000 kroner.

Andre hårde domme

  • I sommeren 2005 blev en italiener idømt udvisning af Danmark i tre år. Han skal derudover betale DSB S-tog 51.963 kroner i erstatning
  • I september 2003 fik en 31-årig mand en dom på halvandet års fængsel for 70 sager om graffiti på S-tog. DSB S-tog har kørt en erstatningssag mod den dømte med et krav på godt 800.000 kroner
  • Seks unge nordmænd blev i sommeren 2000 idømt mellem 20 og 50 dages ubetinget fængsel, blev udvist af Danmark og fik tre års indrejseforbud. Herudover skulle de betale 426.000 kroner i erstatning til DSB S-tog

Plettet straffeattest
Straffeattesten kan plettes i op til ti år frem i tiden, når man bliver dømt for graffiti. Det kan være svært at finde arbejde med en plettet straffeattest. For eksempel skal man have ren straffeattest for at være flaskedreng i Netto, buschauffør, pilot eller for at arbejde ved politiet.

S-tog

LUK

S-tog er tog, der kører lokalt i Hovedstadsområdet.  

Fakta om graffiti

  • DSB bruger hvert år ca. 25 millioner kroner på at rydde op efter graffiti og andet hærværk. Det er mest S-tog, der bliver malet graffiti på
  • Man kan blive straffet med op til fire års fængsel for at lave graffiti. Desuden kan man blive dømt til at betale store erstatninger, hvis man bliver dømt for graffitimaling på DSB’s tog og bygninger
  • I 2005 var der 4.000 tilfælde af graffiti udvendigt på S-togsvogne, mens tallet for regional- og InterCity-tog var på 250 vogne
  • Det koster op til 50.000 kroner at fjerne graffiti fra en S-togsvogn. Med i beløbet er også, hvad det koster at undvære S-toget i driften, mens det bliver renset
  • Det koster som regel mellem 80.000 til 120.000 kroner at fjerne graffiti fra regional- eller InterCity-tog. Med i beløbet er omlakering, samt hvad det koster, at undvære toget i driften
  • DSB bruger miljøvenlige rensemidler til at rense graffitien af. Alligevel slider det hårdt på togenes lak at blive renset af
  • Graffiti kom til Danmark fra USA omkring 1984

S-tog

LUK

S-tog er tog, der kører lokalt i Hovedstadsområdet.  

InterCity

LUK

InterCity er et tog, der kører mellem landsdelene. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen IC.