To nye medlemmer i DSB’s bestyrelse

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
19. maj 2017 kl. 11:02

Transport-, Bygnings- og Boligministeren har udpeget to nye medlemmer til DSB’s bestyrelse. Nye i kredsen er Henriette Fenger Ellekrog, der er HR-direktør i Group HR, Danske Bank samt Henrik Amsinck, It-direktør i Lego.

”Det er tale om to yderst kompetente bestyrelsesmedlemmer med stor erfaring og viden inden for hvert sit felt. Jeg glæder mig meget til samarbejdet,” siger formand for DSB’s bestyrelse Peter Schütze.

De to nye medlemmer er tiltrådt deres nye bestyrelsesposter ved et ekstraordinært virksomhedsmøde i DSB fredag den 19. maj.

De er begge udpeget for en toårig periode, hvor de bliver en del af den ni mand store bestyrelse.

Bestyrelsen består af formand, næstformand og fire medlemmer, der alle er udpeget af Transport-, Bygnings- og Boligministeren samt af tre medarbejdervalgte medlemmer.

Læs mere om DSB’s bestyrelse

Læs mere om arbejdet i DSB’s bestyrelse