Pressemeddelelse om IC4

Pressemeddelelse om IC4

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
13. september 2004 kl. 17:40

Dagbladet Børsen bringer i dag en artikel med overskriften "Eksperter: Stop milliardindkøb af tog".


DSB vil gerne fastslå, at Norske Veritas har bistået DSB med at lave en risikovurdering af tidsplanen i leverancen af IC4-togene. Norske Veritas er ikke blevet bedt om at vurdere sikkerheden ved togene eller deres ydeevne. På det område har DSB selv ekspertise på internationalt niveau.


"Jeg vil gerne slå helt fast, at IC4-projektet i DSB ledes af kompetente og fagligt dygtige folk, og at en af DSB's kernekompetencer er at indkøbe tog," siger Keld Sengeløv og fortsætter.


"Har man at gøre med en investering på fem mia. kroner, skal man udvise rettidig omhu, når fremdriften i leveringen ikke lever op til det aftalte. Derfor bad DSB allerede i december 2003 Norske Veritas om en vurdering af ricisi ved tidsplanen. Det er blandt andet de vurderinger, der ligger til grund for, at DSB i juni bad Ansaldobreda om den reviderede leveringsplan. Derfor er der intet i Børsens artikel i dag, der rykker ved den information om IC4, som DSB fremlagde i halvårsmeddelelsen den 25. august," siger Keld Sengeløv.


Han understreger at DSB har en meget stærk kontrakt, og at DSB føler sig sikker på, at Ansaldobreda kan levere tog, der opfylder DSB's krav og specifikationer. Og som DSB gentagne gange har sagt, så vil vi ikke modtage IC4-togsæt før de opfylder de kontraktuelle krav," siger adm. direktør Keld Sengeløv.


Om selve grundlaget for Børsens artikel går DSB's adm. direktør i rette med Børsen.


"Der eksisterer ikke en rapport fra Norske Veritas dateret den 23. august 2004. Det, Børsen bruger som grundlag, er en række dias, der blev brugt på et arbejdsmøde den 23. august, hvor DSB og Norske Veritas diskuterede en række spørgsmål. For at forstå indholdet af de overskrifter, der blev præsenteret på flere af disse dias, kræver det, at man har deltaget i mødet. Da dele af pressen er i besiddelse af disse dias, har DSB valgt at lægge dem frem for alle."


Med venlig hilsen


DSB