Ændringer til DSB Ung Kort, DSB Ungdomsbillet og DSB Ung Klapsæde

Sammen med de øvrige Trafikselskaber i Jylland og på Fyn ensretter og forenkler vi priser og billetter, så de bliver mere gennemskuelige. Det sker med reformen Takst Vest, som indføres 18. marts 2018. Se mere her på siden, om hvad det betyder for dig, når du fremadrettet skal rejse som ung.

Dette skal du være opmærksom på

DSB Ung Kort udfases

Vær opmærksom på, at du fra 18. marts 2018 ikke længere kan købe og bruge DSB Ung Kort i hele Danmark eller til rejser over Øresund. Fremadrettet vil der på alle rejser i Danmark være en fast rabat på 25% uanset rejse/billet-type for unge. På Øresundsrejser kan du få 20% rabat. Dette kræver dog, at du har et Ungdomskort.
Læs mere om din alternative rabatmulighed under Rejsekort Ung.

Rabat på DSB Ungdomsbilletter ændres

Fra 18. marts 2018 kan du ikke længere rejse med 50% rabat med DSB Ungdomsbilletter på udvalgte dage. Prisen for DSB Ungdomsbilletter i Danmark vil fremadrettet være den samme alle dage, året rundt med en fast rabat på 25%, i forhold til standard billetprisen. Læs mere om din alternative rabatmulighed under DSB Orangebilletter.

Køb af Klapsædebilletter efter 18. marts 2018

Efter 18. marts 2018 udgår DSB Ung Kort og giver derfor ikke længere adgang til at købe DSB Klapsædebilletter. Fremadrettet skal du blot kunne dokumentere, at du er 16-25 år eller har et Ungdomskort.

Priser

Fra 20. februar 2018 har du mulighed for at fremsøge den nye pris på din rejse på rejseplanen.dk – husk at du skal søge på rejser efter 18. marts.

Bemærk, søger du på rejser over Storebælt, vil det først være muligt at se den nye pris på din rejse efter 18. marts 2018, da Ungdomsbilletter kan sælges i forsalg. 

Dette skal du gøre

Når du skal købe DSB Ungdomsbilletter

Ændringen i rabatsatsen på DSB Ungdomsbilletter træder automatisk i kraft fra 18. marts 2018, så når du efter denne dato køber en DSB Ungdomsbillet, vil du opleve, at der altid vil være en fast rabat på 25%.

Når du skal købe DSB Klapsædebilletter

Når du efter 18. marts 2018 skal købe en DSB Klapsædebillet, skal du blot kunne dokumentere, at du er 16-25 år, eller har et Ungdomskort.

Fra 18. marts 2018 kan du købe DSB Ungdomsbillet, hvis du:

  • er mellem 16 og 25 år

eller

  • har et Ungdomskort

eller

  • er over 25 år og er indskrevet på en SU-berettiget uddannelse (med studiekort eller lignende dokumentation)

Spørgsmål og svar