Enkeltbilletten (9 zoner eller mere) Sjælland og Øerne, voksen

Enkeltbilletten (9 zoner eller mere) til rejser på Sjælland, Lolland, Falster og Møn til voksne

Enkeltbilletten (9 zoner eller mere) Sjælland og Øerne

Til dig, der:

 • Er fyldt 16 år

 • Rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn 9 zoner eller mere

Fordele:

 • Du kan tage to børn under 12 år med på togrejsen kvit og frit

 • Billetten kan bruges til en hvilken som helst afgang på den pågældende dag til den valgte strækning

 • Du kan refundere billetten helt indtil dagen før afrejse

 • Du kan kombinere tog, bus, let-, lokal- og privatbane

 • Du kan tage bus, tog og metro til og fra stationen i dit omstigningsområde

  Omstigningsområde

  LUK

  Rejser mellem landsdelene 

  Din togbillet gælder i en vis afstand fra den station, hvor du begynder og slutter din togrejse. Det betyder, at du kan benytte din billet til bus, tog eller Metro i et zoneområde omkring din station. Dette område kaldes for omstigningsområdet. På billetten står omstigningsområdet angivet med et zonenummer eller-bogstav. På zonekortet over hele Danmark er omstigningsområdet angivet med et zonenummer, som står lige efter stationsnavnet. Det er den zone i det lokale takstområde, som du kan rejse i, når du rejser mellem landsdelene til eller fra den pågældende station

  Se zonekort for Danmark

  Hvis du rejser ind i eller ud af Hovedstadsområdet fra en anden landsdel, kan du rejse i de omstigningsområder, der er angivet på billetten med et bogstav. Se zonekort for Danmark.

  Rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn

  Hvis du rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn afhænger gyldighedsområdet af længden på din rejse.

  På korte rejser 2-8 zoner er billetten gyldig efter ringzonesystemet På lange rejser 9 zoner og derover er billetten gyldig i afrejsezonen og i ankomstzonen, som er vist på billetten med zonenummer. Se zonekort for Sjælland.

  Rejser i Jylland og på Fyn

  For rejser med bus i Jylland & på Fyn er rejsen gyldig efter ringzonesystemet. 
  For rejser som foretages helt eller delvist med tog er billetten gyldig til omstigning i de to zoner, hhv. afrejsezonen og ankomstzonen, som er påtrykt billetten. Man kan benytte billetten til rejser i omstigningsområdet med bus og tog i hele billettens tidsgyldighed. Når man har foretaget sin rejse og er ankommet til sin destinationszone bortfalder retten til omstigning i startzonen.

  Rejser over Øresund

  Gyldigheden fremgår altid af selve billetten. Rejser du fx fra København H til Malmø, kan du rejse i bus, tog eller metro i det danske område (F+L) og i det svenske område (A) i forbindelse med din rejse, før du stiger på eller efter du er steget af Øresundstoget. 
  Derudover vil det på billetten fremgå, om du har valgt at rejse over Øresundsbroen eller via Helsingør-Helsingborg.

  Vær opmærksom på, at omstigningsområdet, der hvor du foretager skift på din rejse, skal stå på din billet. Du kan finde en oversigt over omstigningsområder her

  Eksempel:
  Køber man en billet til rejse fra Odense til Aarhus H, vil man kunne benytte en lokalbus i Odense i startzonen til at rejse til stationen. Når man når Aarhus H, kan man benytte en bybus indenfor omstigningszonen/destinationszonen til at køre videre til en ønsket adresse (men kun hvis den ligger indenfor den pågældende destinationszone – ellers skal man købe en billet til en længere rejse).
  Når man er nået frem Aarhus H, vil man imidlertid ikke længere kunne benytte billetten resten af dagen til at rejse i bybus i startzonen, dvs. Odense.

Begrænsninger:

 • Gyldighedstiden på din billet afhænger altid af DSB's billetdøgn. DSB's billetdøgn følger ikke det normale kalenderdøgn, men gælder i tidsrummet fra 04:00 til 03:59 næste dag.
  På billetter til afrejse mellem 00:00 og 03:59 vil datoen på billetten være kalenderdatoen. Bemærk, at rejsen skal være påbegyndt inden 03:59 og gælder kun til slutdestinationen, som fremgår af din billet/rejseplan.

 • Billetten er uden rabat - du kan opnå rabat via fx Rejsekort, DSB Orange eller 10-turskort i app

Skal du rejse under 9 zoner, kan du se mere her

Pensionistrabat

Du kan få rabat, hvis du er pensionist (over 65 år) eller førtidspensionister med Legitimationskort

Skal du rejse mellem 4-8 zoner, vil du få en rabat på ca. 25 % i forhold til almindelig voksen billet alle ugens dage. Du kan læse mere om korte rejser her

Skal du rejse 9 zoner eller mere vil du også få ca. 25 % rabat i forhold til almindelig voksen billet alle ugens dage.

Skal du rejse i mellem 2-3 zoner kan du vælge 65-billet, men prisen er den samme som en standard voksen billet.

Køb Enkeltbilletten online, i vores app, på automaten, i DSB Salg & Service eller 7-Eleven på stationerne

Køb billetten i DSB Netbutik, DSB app, i automaten, i DSB Salg & Service eller 7-Eleven på stationerne.

Billetten kan refunderes senest dagen før afrejse. 

Spørgsmål og svar