Særlige betingelser for rejser til Bornholm

Ansvar

Når du rejser til og fra Bornholm på en billet købt hos DSB, så er det DSB's billetbetingelser, der er gældende. På strækningen mellem Malmø C/Hyllie/Triangeln og Ystad med Skånetrafikens Pågatåg, er det Skånetrafikens rejsebetingelser, der er gældende, læs mere om Skånetrafikens rejsebetingelser.
For så vidt angår reglerne for medtagelse af rejsegods m.v. samt erstatning for skade på personer og gods, herunder bagage i forbindelse med overfarten med Bornholmstrafikken, gælder § 1 og 2.1 i Bornholmstrafikkens befordringsbestemmelser, der har følgende ordlyd (uddrag):

§ 1:
Ved køb af billet til rejse med Bornholmstrafikken gælder disse betingelser for passagerer, biler og rejsegods på vore færger eller af os indchartret færge. Bornholmstrafikken begrænser i øvrigt sit erstatningsansvar for mangler samt person- og tingskader i overensstemmelse med reglerne i den danske sølov af 1982 med senere ændringer, samt i de internationale transportkonventioner.

§ 2.1:
Bagage.
Den enkelte rejsende kan uden særskilt betaling medtage personligt bagage i kufferter, tasker eller lignende.

Bagage på hurtigfærge: Der må medtages 1 stk. håndbagage ombord på hurtigfærgen. Håndbagagen må maks. veje 8 kg og ikke fylde mere end max 50 x 40 x 25 cm. For gående passagerer bliver øvrig bagage overført på bagagevogne, som køres ombord på færgen. Ved ankomst køres bagagevognene ind i ankomsthallen, hvor den rejsende selv henter sin bagage. Ved mistet eller beskadiget bagage er Bornholmstrafikkens ansvar begrænset i overensstemmelse med Sølovens kapitel 15.
Bagage på konventionel færge eller Ro-pax færge: På Bornholmstrafikkens konventionelle færge er RO-pax færge må medtages bagage, som den rejsende selv er i stand til at bære, dog max. 50 kg.
Passageren har selv ansvar for medbragt bagage med mere under rejsen og den skade, den måtte forvolde i forhold til Bornholmstrafikken eller tredjemand, medmindre skaden kan tilregnes Bornholmstrafikken.