I hele Danmark

Priser på rejse i Danmark

Find pris, og køb billetter

Søg en rejse, og se prisen

Hent brochuren om Priser og rabatter for hele landet (gælder ikke lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn) (PDF)

Hent brochuren om Priser og rabatter på Sjælland, Lolland, Falster og Møn (PDF)

Sammenlign kort og billetpriser med Rejseplanen

Sådan sammenligner du priser på forskellige kort og billetter:

  • Gå på Rejseplanen
  • Vælg hvor du vil rejse til og fra
  • Tryk "Find din rejse"
  • Nu kan du se prisen for rejsen med vores forskellige kort og billetter.

Zonekort for hele landet

Hele landet er inddelt i zoner

Se det landsdækkende DSB zonekort her

Omstigningsområder

Rejser du ind i eller ud af Hovedstadsområdet, kan du rejse i de omstigningsområder, der er angivet på billetten.

Find dit omstigningsområde

Omstigningsområde

LUK

Rejser mellem landsdelene 

Din togbillet gælder i en vis afstand fra den station, hvor du begynder og slutter din togrejse. Det betyder, at du kan benytte din billet til bus, tog eller Metro i et zoneområde omkring din station. Dette område kaldes for omstigningsområdet. På billetten står omstigningsområdet angivet med et zonenummer eller-bogstav. På zonekortet over hele Danmark er omstigningsområdet angivet med et zonenummer, som står lige efter stationsnavnet. Det er den zone i det lokale takstområde, som du kan rejse i, når du rejser mellem landsdelene til eller fra den pågældende station

Se zonekort for Danmark

Hvis du rejser ind i eller ud af Hovedstadsområdet fra en anden landsdel, kan du rejse i de omstigningsområder, der er angivet på billetten med et bogstav. Se zonekort for Danmark.

Rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn

Hvis du rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn afhænger gyldighedsområdet af længden på din rejse.

På korte rejser 2-8 zoner er billetten gyldig efter ringzonesystemet På lange rejser 9 zoner og derover er billetten gyldig i afrejsezonen og i ankomstzonen, som er vist på billetten med zonenummer. Se zonekort for Sjælland.