Arbejdsnedlæggelse den 21. november var overenskomststridig

22. november 2018 kl. 16:29

Dansk Jernbaneforbund erkendte i Arbejdsretten i dag, at arbejdsnedlæggelsen den 21. november 2018 var overenskomststridig, og at de atter vil pålægge medarbejderne at holde arbejdet normaliseret.

Sagen i Arbejdsretten omhandlede både den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse i forgårs og arbejdsnedlæggelsen den 5. november 2018. DSB mener, at der er tale om systematisk sammenhæng mellem arbejdsnedlæggelserne.

"Jeg vil gerne beklage overfor vores kunder, at deres hverdag er blevet forstyrret af to overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. De overenskomststridige arbejdsnedlæggelser var begge lagt i DSB’s travleste tid og har tilsammen berørt mere end 200.000 rejser. Derfor noterer jeg mig også med tilfredshed, at Dansk Jernbaneforbund erkender, at arbejdsnedlæggelsen i forgårs var overenskomststridig og at de vil medvirke til at normalisere arbejdet,” siger Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB.

Årsagen til, at den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse er blevet indbragt direkte for Arbejdsretten og ikke til fællesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening er, at der, som nævnt, også den 5. november 2018 var overenskomststridige arbejdsnedlæggelser blandt DSB’s kørende personale.

I forbindelse med den sags behandling på et fællesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening tilkendegav LO på vegne af Dansk Jernbaneforbund, at arbejdsnedlæggelserne var overenskomststridige, og at Dansk Jernbaneforbund ville pålægge medarbejderne at holde arbejdet normaliseret.

Da det ikke er sket, og fordi baggrunden for de to overenskomststridige arbejdsnedlæggelser er den samme, er det DSB og DA's opfattelse, at der er tale om en systematisk sammenhæng mellem arbejdsnedlæggelserne.

Dansk Jernbaneforbund mente ikke, at der var en sådan sammenhæng, Arbejdsretten skal derfor tage stilling til dette spørgsmål separat. Arbejdsretten pålagde Dansk Jernbaneforbund at udarbejde svarskrift i sagen senest den 29. november 2018, såfremt der kommer flere arbejdsnedlæggelser. I modsat fald skal der afleveres svarskrift den 14/12.

”I DSB er vi er dækket af en overenskomst. En overenskomst som Dansk Jernbaneforbund har indgået med Dansk Industri. Når arbejdet er overenskomstdækket, er det i strid med spillereglerne på det danske arbejdsmarked at nedlægge arbejdet, fordi man er utilfreds med indholdet af overenskomsten. Uenigheder skal løses gennem forhandling af lokale supplerende aftaler eller i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2020. Det nytter ikke at tage vores kunder som gidsler," siger Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB, der opfordrer Dansk Jernbaneforbund til at medvirke til at opretholde ro på arbejdspladsen og at indgå i reelle og konstruktive fortsatte forhandlinger om lokalaftaler.

”Vi er enige om indholdet af en aftale om tillidsrepræsentanter med Dansk Jernbaneforbund. Nu er det naturligt at tage fat på arbejdstid og planlægning,” slutter Flemming Jensen.

Fakta om DSB og arbejdstid (pdf)
Fakta om forhandlinger af lokalaftaler mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund (pdf)