Information om kommende ændringer

Hold dig opdateret her

På denne side kan du læse om kommende ændring af DSB-produkter

Fra 25. september 2018:

  • Salget af DSB 1' Orange stopper

Fra 18. marts 2018:

  • Vi forenkler priser og billetter i Jylland og på Fyn. Læs mere her
  • Ændring i refusionsreglerne for Pendlerkort købt i app på Sjælland og Øerne
  • Ændringer på prisen for DSB 1' tillægsbillet
  • Salget af DSB 10-turskort i DSB app til lokale rejser på Sjælland og Øerne til 9 zoner eller mere stopper

Fra 21. januar 2018:

  • Du kan ikke længere købe Minigruppe- og Minigruppe 1' billetter
  • Vi ændrer DSB GruppebillettenLæs mere om den nye DSB Gruppebillet
  • Vi tilpasser DSB 1' tillægget over Øresund og indfører handicaprabat på rejser over Øresund

Fra 10. december 2017:

  • IC Bornholm kører ikke længere
  • Salget af DSB Familiebillet stopper

Fra 25. september 2018

Salget af DSB 1’ Orange stopper den 25. september 2018

Vi ønsker at forenkle udbuddet af produkter samt sikre den bedst mulige oplevelse af DSB 1’, så derfor har vi valgt at udfase DSB 1’ Orange-produktet.
Du vil kunne købe DSB 1’ Orange til og med den 25. september 2018, og du vil kunne rejse på din DSB 1’ Orange-billet på den valgte dato og tidspunkt frem til og med den 24. november 2018.
Du kan fortsat købe Orange-billetter til standard. Find din DSB Orange billet her.

Fra 18. marts 2018

Ændring i refusionsreglerne for Pendlerkort købt i app på Sjælland og Øerne

Fra 18. marts 2018 justeres refusionsreglerne på Pendlerkort på hele Sjælland og Øerne, så der fremadrettet gælder de samme refusionsregler på Rejsekort Pendlerkort, Rejsekort med pendler kombi og Pendlerkort i DSB app og DOT app, samt DSB 1’ og DSB 1’ RE Pendlerkort. Bemærk, at det kun er på Pendlerkort købt i DSB app, DOT app og på rejsekort.dk, at der fra 18. marts 2018 vil være ens regler. Refusionsreglerne på pap Pendlerkort vil forblive uændret.

De nye refusionsregler på Rejsekort Pendlerkort, Rejsekort med pendler kombi, Pendlerkort i DSB app og DOT app, samt DSB 1’ og DSB 1’ RE Pendlerkort betyder, at alle digitale Pendlerkort nu har en ikke-refunderbar periode på 8 dage. Det vil sige, at der refunderes den resterende periode fratrukket 8 dage, hvis du ønsker kortet refunderet inden endt gyldighed. 
Ønsker du at få refunderet et Pendlerkort, som endnu ikke er taget i brug, kan du få dette refunderet uden noget af beløbet fratrækkes. Bemærk, ved refundering af ikke-ibrugtagne Pendlerkort, hvor første gyldighedsdag er overskredet, vil der blive fratrukket et beløb svarende til 8 dage.

Ændringer på prisen for DSB 1' tillægsbillet

Fra 18. marts 2018 ændres den faste pris på DSB 1' tillægsbillet fra 150 kr. til 180 kr. Der sker ingen ændringer på produktets gyldighed. Prisen på øvrige DSB 1' tillæg, herunder DSB 1' 10-turskort, DSB 1' Pendlertillæg og DSB 1' Regional tillæg fastholdes.

Salget af DSB 10-turskort i DSB APP til lokale rejser på Sjælland og øerne til 9 zoner eller mere stopper

Fra 18. marts 2018 kan du ikke længere købe DSB 10-turskort til Sjælland og Øerne til 9 zoner eller mere i DSB app. Har du klip tilbage, vil du fortsat kunne benytte dem indtil kortet udløber. Du kan også vælge at få dine klip tilbagebetalt efter gældende regler.

Fra 21. januar 2018

Salget af DSB Minigruppe og DSB 1' Minigruppe stopper

Fra 21. januar 2018 kan du ikke længere købe DSB Minigruppe billet og DSB 1' Minigruppe billet. Har du købt en Minigruppe billet, kan den benyttes op til 2 mdr. efter sidste købsdato. Billetter købt før 21. januar 2018 kan refunderes indtil dagen før gyldighedsdato, efter gældende regler ved køb. Hvis du fremadrettet ønsker at rejse flere sammen, kan du søge efter vores billige Orangebilletter eller købe en af de nye DSB Gruppebilletter og få op til 50% rabat på rejsen, hvis i skal rejse mere end 8 personer sammen.

Ændringer omkring DSB Gruppebillet

Fra 21. januar 2018 sker der ændringer på DSB Gruppebillet (8-29 personer) og DSB Gruppebillet (29+ personer). Med det nye koncept kan du, når du rejser flere sammen, spare op til 50%, hvis du planlægger din rejse i god tid og kan rejse fleksibelt. Har du købt din billet før 21. januar 2018, er det de regler der var gældende på købstidspunktet, der afgøre rabatten. Sidste brugsdag for billetter købt før 21. januar 2018 er 20. marts 2018. Bemærk, den nye Gruppebillet vil kun være gyldig i DSB og Arriva tog.

Tilpasning af 1’ tillæg og handicaprabat på Øresundsrejser

Den 21. januar 2018 justeres 1’ tillægspriserne over Øresund. Fremover er 1’ tillægget 40 kr. for enkeltrejser og 450 kr. for pendlerkort. Samtidigt indføres 50% rabat til handicaprejser. Ændringerne sker som følge af, at der har været afvigende priser for rejser i hovedstadsområdet sammenlignet med rejser over Øresund.

Fra 10. december 2017

Stop med kørsel af IC Bornholm pr. 10. december 2017

Transportministeriet har ophævet aftalen om kørsel med IC Bornholm fra køreplansskiftet den 9-10. december 2017. Det betyder, at sidste afgang med direkte togforbindelse til/fra Bornholm er lørdag den 9. december 2017.
DSB har indgået en ny aftale om billetsamarbejdet på rejser til/fra Bornholm. Det betyder, at du fremover kan benytte Øresundstog til Malmø, i Malmø skal du skifte til Skånetrafikens Pågatåg, der kører resten af vejen til Ystad. I Ystad skifter du til færgen til Rønne. Der kræves altid adgangsbillet (plads) til Færgen.
I perioden fra den 9/10 til og med den 9/12, udstedes billetter til/fra Bornholm til rejser efter 10/12 kun via DSB Kundecenter på 70 13 14 15, DSB 7-Eleven på stationerne og DSB Salg & Service.
I DSB Netbutik og DSB App tilbydes der kun rejser frem til 9/12. Fra søndag den 10/12 tilbydes billetter til/fra Bornholm i alle salgskanaler også i DSB Billetautomater.
DSB Orangebilletter til rejse efter 10. december vil først blive sat til salg fra den 10. december, og kan derfor ikke købes i forsalg.

Bemærk, fra 10. december er det ikke længere muligt at købe Bus & tog-årskort, der gælder på strækningen til Bornholm, da Transportministeriet har ophævet aftalen om kørsel med IC Bornholm fra køreplansskifte den 10. december 2017. Kort købt før 10. december 2017 kan benyttes til Bornholm i en overgangsperiode frem til 10. marts 2018.

Salget af DSB Familiebillet stopper

Det er ikke længere muligt at købe DSB Familiebillet. Hvis du fremadrettet ønsker at rejse flere sammen, kan du søge efter vores billige DSB Orange-billetter eller benytte dig af Rejsekort Personligt og Check ind ekstra funktionen. På en DSB Orange-billet og Rejsekort kan en voksen have to børn under 12 år gratis med på billetten/rejsekortet. Bemærk, medrejsende der rejser gratis, ikke skal checke ind på rejsekortet.
Skal I rejse mere end 8 personer sammen, kan I købe en DSB Gruppebillet og få op til 50% rabat på rejsen.

Øresundstog

LUK

Tog der kører fra Helsingør til Københavns Hovedbanegård og via Københavns Lufthavn til fx Malmø, Göteborg, Kalmar, Karlskrona og Ystad.