Tilkøbsbillet til lokale rejser på Sjælland og Øerne

Tilkøbsbillet (ekstra zoner) til billetter og pendlerkort til rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn

Til dig, der:

  • Har gyldigt kort eller billet, men mangler én zone til din videre rejse

  • Rejser uden for dine zoner med tog, bus og metro på din billet eller pendlerkort

  • Har fravalgt Metrotillæg på dit pendlerkort, men skal rejse med metroen

Fordele:

  • Du kan tilkøbe én zone, så det passer præcis til det antal zoner, du skal bruge til din rejse

Tilkøbsbillet kan benyttes som supplement til din gyldige billet eller pendlerkort.

Tilkøbsbillet til billet 

Hvis du har en gyldig enkeltbillet, men skal rejse i én zone mere, end billetten dækker, kan du købe en tilkøbsbillet på én zone. Du skal købe tilkøbsbilletten, inden grundbillettens tidsbegrænsning udløber samt i grundbillettens gyldighedsområde eller i en zone, der ligger lige op til gyldighedsområdet. Tilkøbsbilletten udvider gyldigheden af den oprindelige billet med 1 zone, dvs. du kan rejse i den zone, der støder op til gyldighedsområdet på den oprindelige enkeltbillet. En tilkøbsbillet er ikke gyldig med en Orange eller Orange Fri billet.

Gyldighedstiden for tilkøbsbillet samt oprindelig billet til korte rejser (2-8 zoner) beregnes ved at lægge et kvarter til tiden på den oprindelige billets gyldighed. Gyldighedstiden for en tilkøbsbillet til lange rejser (9+ zoner) er 1 time og 15 minutter fra tilkøbsbillettens startgyldighedstid. Tilkøb til lange enkeltbilletter kan kun købes som forlængelse af start- eller destinationszone.

Du kan rejse ubegrænset med tog, bus eller metro inden for den gyldighed, der er købt 1-zonebillet til. En billet på én zone er kun gyldig, hvis den fremvises sammen med grundbillet/kort til rejsen. Skal du forlænge rejsen med mere end 1 zone, købes en ekstra billet på det antal zoner du har behov for. Den oprindelige billet og den nye billet opfattes som to separate rejser.

Bemærk, 1 zone tilkøbsbilletten kan kun købes på Sjælland og Øerne og kun i DSB automater på stationen eller i DOT Mobilbilletter app. 

Hvilke zoner er tilkøbsbilletten gyldig i?

  • Er tilkøbsbilletten udstedt med en zoneangivelse indenfor den oprindelige billet/korts gyldighedsområde udvides gyldigheden til første zonering udenom zonen angivet på tilkøbsbilletten
  • Er tilkøbsbilletten udstedt med en zoneangivelse i en zone der ligger lige op til den oprindelige billet/korts gyldighedsområde er billetten gyldig i den angivne zone.
  • Er tilkøbsbilletten udstedt uden zoneangivelse er den kun gyldig til én zone i forlængelse af et gyldigt pendlerkort

Tilkøb til gyldighed i metro (kun for pendlerkortkunder, der har fravalgt gyldighed i metro):

Hvis pendlerkortkunder, der har fravalgt gyldighed i metro, alligevel ønsker at køre med metro, vil en tilkøbsbillet give gyldighed hertil. Tilkøbsbilletten giver samtidig gyldighed til en ekstra zone. Tilkøbet af gyldighed til metro gælder i alle de zoner, man i forvejen har gyldighed til på sit pendlerkort + 1 zone.

Spørgsmål og svar