Tilkøbsbillet til lokale rejser på Sjælland og Øerne

Tilkøbsbillet (ekstra zoner) til billetter og pendlerkort til rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn

Til dig, der:

  • Har gyldigt kort eller billet, men mangler zoner til hele rejsen 

  • Rejser uden for dine zoner med tog, bus og metro på din billet eller pendlerkort

Fordele:

  • Du kan tilkøbe præcis det antal zoner, som du mangler til din rejse

Tilkøbsbillet kan benyttes som supplement til din gyldige billet eller periodekort.

Tilkøbsbillet til billet 

Hvis du har en gyldig enkeltbillet, men skal rejse i én zone mere, end billetten dækker, kan du købe en tilkøbsbillet på én zone. Du skal købe tilkøbsbilletten, inden grundbillettens tidsbegrænsning udløber samt i grundbillettens gyldighedsområde eller i en zone, der ligger lige op til gyldighedsområdet. Tilkøbsbilletten udvider gyldigheden af den oprindelige billet med 1 zone, dvs. du kan rejse i den zone, der støder op til gyldighedsområdet på den oprindelige enkeltbillet. En tilkøbsbillet er ikke gyldig med en Orange eller Orange Fri billet.

Gyldighedstiden for tilkøbsbillet samt oprindelig billet til korte rejser (2-8 zoner) beregnes ved at lægge et kvarter til tiden på den oprindelige billets gyldighed. Gyldighedstiden for en tilkøbsbillet til lange rejser (9+ zoner) er 1 time og 15 minutter fra tilkøbsbillettens startgyldighedstid. Tilkøb til lange enkeltbilletter kan kun købes som forlængelse af start- eller destinationszone.

Du kan rejse ubegrænset med tog, bus eller metro inden for den gyldighed, der er købt 1-zonebillet til. En billet på én zone er kun gyldig, hvis den fremvises sammen med grundbillet/kort til rejsen. Skal du forlænge rejsen med mere end 1 zone, købes en ekstra billet på det antal zoner du har behov for. Den oprindelige billet og den nye billet opfattes som to separate rejser.

Bemærk, 1 zone tilkøbsbilletten kan kun købes på Sjælland og Øerne og kun i DSB automater på stationen eller i DOT Mobilbilletter app. 

Tilkøbsbillet til pendlerkort

Har du et pendlerkort, og har du brug for at rejse ud over det område, som pendlerkortet gælder i, kan du købe en tilkøbsbillet. Tilkøbet skal vises sammen med pendlerkortet for at være gyldigt. Bemærk, der skelnes mellem tilkøb i og uden for det område, hvor pendlerkortet gælder.

Tilkøb i kortets gyldighedsområde
Hvis tilkøb købes i kortets gyldighedsområde, gælder tilkøb fra 1. zonering uden om zonerne på pendlerkortet, uanset hvilken zone i gyldighedsområdet tilkøbsbilletten er købt i. Et 1-zones tilkøb = én zonering, et 2-zoners tilkøb = to zoneringer osv.

Hvor lang tid tilkøbet gælder, afhænger af hvor mange zoner pendlerkort + tilkøbsbillet tilsammen gælder. Hvis pendlerkort + tilkøbsbillet samlet gælder i tre zoner, gælder 1 time og 30 minutter. Hvis pendlerkort + tilkøbsbillet eksempelvis samlet gælder i seks zoner, gælder tilkøbet 2 timer og 15 minutter.

Tilkøb uden for kortets gyldighedsområde
Hvis tilkøbet købes uden for kortets gyldighedsområde (fx ved returrejse), sker det efter de almindelige regler for køb af billet. Dog kan 1-zones billet købes i første zonering uden om zonerne på pendlerkortet. Billetten gælder kun i den zone, der står på den, og i 1 time og 15 minutter. Den samlede tidsgyldighed for pendlerkort + tilkøbsbillet udvides ikke, når billetten er købt uden for kortets gyldighedsområde. 

Spørgsmål og svar