Tilkøbsbillet til lokale rejser på Sjælland og Øerne

Tilkøbsbillet (ekstra zoner) til billetter og pendlerkort til rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn

Til dig, der:

  • Har gyldigt kort eller billet, men mangler zoner til hele rejsen 

  • Rejser uden for dine zoner med tog, bus og metro på din billet eller pendlerkort

Fordele:

  • Du kan tilkøbe præcis det antal zoner, som du mangler til din rejse

Tilkøbsbillet kan benyttes som supplement til din gyldige billet eller periodekort.

Tilkøbsbillet til billet 

Hvis du har en gyldig enkeltbillet, men skal rejse i én zone mere, end billetten dækker, kan du købe en tilkøbsbillet på én zone. Du skal købe tilkøbsbilletten, inden grundbillettens tidsbegrænsning udløber samt i grundbillettens gyldighedsområde eller i en zone, der ligger lige op til gyldighedsområdet. Tilkøbsbilletten udvider gyldigheden af den oprindelige billet med 1 zone, dvs. du kan rejse i den zone, der støder op til gyldighedsområdet på den oprindelige enkeltbillet. Skal du forlænge rejsen med mere end 1 zone, købes en ny billet. Den oprindelige billet og den ny billet opfattes som to separate rejser.

Skal du forlænge rejsen med mere end 1 zone, købes en ny billet. Den oprindelige billet og den nye billet opfattes som to seperate rejser.

Tilkøbsbillet til pendlerkort

Ved Tilkøbsbillet til Pendlerkort skal du købe til alle de zoner som du skal rejse i, hvor dit Pendlerkort ikke er gyldigt. 

Spørgsmål og svar