Erhvervskort og virksomhedskort

Få skattefrit Periode- eller Pendlerkort med Erhvervskort betalt via bruttolønnen til et helt år ad gangen

Til dig, der:

 • Har en virksomhedsaftale via DSB Erhverv med adgang til køb på faktura

 • Har under 30 km hver vej til og fra arbejde, dvs. under 60 km tur/retur 

 • Regner med at skulle pendle på den samme strækning i minimum et år

Fordele:

 • Spar penge som pendler på korte og mellemlange afstande: Få trukket prisen på dit Pendler- eller Periodekortet fra din bruttoløn, så du ikke betaler skat af beløbet

 • Fast månedspris med en rabat på 11,3 % - uanset hvor meget du rejser

 • Vælg mellem traditionelt Periode- eller Pendlerkort eller månedlig SMS-billet

 • Køb Pendlerpladsbillet til 10 kr. 

Begrænsninger:

 • På grund af skattereglerne gælder Erhvervskort altid minimum for et helt år

 • Du kan ikke få befordringsfradrag for samme strækning, som Erhvervskortet dækker 

 • Kortet må bruges privat i et omfang, der svarer til 8 private ture om måneden

 • Erhvervskortet kan kun udstedes til de zoner, der dækker den mest hensigtsmæssige rejse mellem dit hjem og din arbejdsplads 

Gør dit Periode- eller Pendlerkort skattefrit

Erhvervskort er et personalegode, der giver dig offentlig transport skattefrit. Har du mellem 50 og 60 km til og fra arbejde kan det betale sig for de fleste – uanset hvilken løn du får, hvad du arbejder som eller hvordan du kommer frem i dag. Selv hvis du i dag kører bil 1-2 dage om ugen eller regelmæssigt cykler, kan du spare med et Erhvervskort.

Erhvervskortet gælder et år og prisen trækkes fra din bruttoløn

Et Erhvervskort er et kort til tog, bus og Metro, ligesom de Periode- og Pendlerkort, du selv kan købe. Erhvervskortet gælder bare et helt år. Det købes af din arbejdsgiver, som giver det til dig. Din arbejdsgiver trækker kortets pris fra din bruttoløn før skat med 1/12 hver måned. Det påvirker hverken din pension eller dine feriepenge, medmindre andet er aftalt med virksomheden.

Spørgsmål og svar

 • Har du mindre end 12 km hver vej til og fra arbejde (24 km t/r), kan du ikke få befordringsfradrag, og betaler fuld pris for din transport. Her vil Erhvervskortet altid være billigere end selv at købe Periode- eller Pendlerkort.

  Har du dagligt mere end i alt 24 kilometer til og fra arbejde, kan du få befordringsfradrag.  Det gælder uanset, hvilket transportmiddel, du anvender. Du skal derfor vurdere, om det bedst kan betale sig for dig at have befordringsfradrag eller et skattefrit Erhvervskort. Som en tommelfingerregel kan et Erhvervskort betale sig for de fleste med kortere end 25-30 km til og fra arbejde hver vej (50-60 km t/r) – uanset hvilken løn du får, hvad du arbejder med eller hvordan du kommer på arbejde i dag.

  Selv hvis du fortsat kører bil 8-10 dage om måneden, sparer du penge i forhold til at pendle i bil hver dag. Selv hvis du i dag kører bil 1-2 dage om ugen eller regelmæssigt cykler, kan du spare penge med et Erhvervskort.

  Beregn din pris 

 • For at kunne tilmelde dig DSB Pendler Rejsetidsgaranti og Glemt Kort (DSB Plus) skal du benytte dit Stamkortnummer. Har du valgt sms-Erhvervskort, kan du få oplyst dit Stamkortnummer ved at kontakte DSB Kundecenter Erhverv på mail: erhvervskort@dsb.dk eller telefon: 70 13 14 16 (Tast 5).

  Foretager du en zoneændring, skal du kontakte DSB Kundecenter Erhverv og få oplyst nyt stamkortnummer og efterfølgende opdatere din profil på Pendler Rejsetidsgaranti og Glemt Kort (DSB Plus).

 • Erhvervskortet gælder fra den 1. i en given måned og et år frem. Når kortet udløber, sender vi automatisk et nyt kort til din telefon, din virksomhed eller din privatadresse – afhængig af, hvad der er aftalt med din arbejdsgiver. Kortet kan ikke sættes i bero i forbindelse med ferie eller andet fravær.

 • Hvis du ikke har modtaget dit Erhvervskort via sms senest kl. 06.45 på den valgte startdato, skal du sende en sms til 1415 med teksten GENSEND. Modtager du ikke umiddelbart herefter dit SMS-Erhvervskort, skal du kontakte DSB Kundecenter Erhverv på telefon: 70 13 14 16 og bede om et erstatningskort.

  Har du foretaget et personligt udlæg for en rejse som følge af en fejl i leveringen af dit Erhvervskort eller ved forsinket levering, kan du få refunderet udlægget ved at sende en e-mail med dokumentation for dit køb til erhvervskort@dsb.dk. Frist for indsendelse af dokumentation er senest 14 dage efter rejsen/købet er foretaget.

 • Et virksomhedskort er et Pendler- eller Periodekort, som din arbejdsgiver køber for virksomhedens regning og stiller til rådighed for en medarbejder til erhvervsrelaterede ture og/eller pendling. Gyldighedsperioden er fra 3 måneder og frem. Brug af kortet er skattefrit på alle ture i arbejdstiden samt til pendling og private ture i et ikke væsentligt omfang, så længe der ikke tages befordringsfradrag for samme strækning, som kortet dækker over.

  Virksomhedskort kan købes via WorkPlus.dk, når virksomheden har indgået en aftale med DSB.

  Læs mere om virksomhedskort