Handicapcykler i tog (Gratis)

3-hjulede handicapcykler kan medbringes i DSB’s tog kvit og frit

Til dig, der:

  • Ejer en 3-hjulet handicapcykel forsynet med et handicapsymbol udstedt af Handicaporganisationernes Brugerservice

Handicapcykler med status som hjælpemiddel

Har du en 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor med status som handicaphjælpemiddel, kan den tages med S-tog, Regionaltog, Interregionaltog, InterCity og InterCityLyn, hvis togpersonalet skønner, at der er plads, og hvis kunden selv kan sørge for ind- og udlæsning.

Særlig regel for dig, der medbringer en 3-hjulet handicapcykel med hjælpemotor der har målene: bredde 89 cm og længde 190 cm.

Den 3-hjulede cykel, der anvendes som handicaphjælpemiddel, skal være forsynet med et handicapsymbol udstedt af Handicaporganisationernes Brugerservice .

Derudover skal du som ejer af cyklen, på opfordring fra togpersonalet, kunne vise et 'ledsagerkort’, der dokumenterer, at den 3-hjulede cykel samt ejeren er visiteret til medtagelse af en 3-hjulet cykel som handicaphjælpemiddel i tog.

Du kan medbringe en 3-hjulet handicapcykel i følgende tog:

En City-walking-support betragtes som en hjælpemiddel i lighed med en kørestol og kan derfor tages med i toget kvit og frit.

InterCityLyn

LUK

InterCityLyn er et lyntog, der kører mellem landsdelene med få stop. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen ICL. 

Øresundstog

LUK

Tog der kører fra Helsingør til Københavns Hovedbanegård og via Københavns Lufthavn til fx Malmø, Göteborg, Kalmar, Karlskrona og Ystad.

Regionaltog

LUK

Regionaltog er et tog, der kører på mellemlange strækninger i de enkelte landsdele.  
I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen Re.

S-tog

LUK

S-tog er tog, der kører lokalt i Hovedstadsområdet.  

InterCity

LUK

InterCity er et tog, der kører mellem landsdelene. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen IC.

Interregionaltog

LUK

Interregionaltog er tog, der kører i mere end en landsdel. I weekenderne supplerer de InterCitytogene, og de har flere stop.

I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen IR

Spørgsmål og svar

  • Hvis togpersonalet vurderer, at der er plads, kan du få din cykel med.

    Det er altid personalet i toget, som med hensyn til de øvrige rejsende og sikkerheden i toget, afgør, om der er plads i toget til din cykel. Du kan derfor ikke altid være sikker på at få din cykel med i toget.

    Ønsker du at være sikker på en plads til din handicapcykel i InterCity og InterCityLyn, kan du købe en cykelpladsbillet til 30 kr. i DSB Salg & Service, DSB 7-Eleven på stationerne eller ved at ringe til DSB Kundecenter på 70 13 14 19.