Handicapcykler i tog (Gratis)

3-hjulede handicapcykler kan medbringes i DSB’s tog kvit og frit

Til dig, der:

  • Ejer en 3-hjulet handicapcykel forsynet med et handicapsymbol udstedt af Handicaporganisationernes Brugerservice

Handicapcykler med status som hjælpemiddel

Har du en 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor med status som handicaphjælpemiddel, kan den tages med S-tog, Regionaltog, Interregionaltog, InterCity og InterCityLyn, hvis togpersonalet skønner, at der er plads, og hvis kunden selv kan sørge for ind- og udlæsning.

Særlig regel for dig, der medbringer en 3-hjulet handicapcykel med hjælpemotor der har målene: bredde 89 cm og længde 190 cm.

Den 3-hjulede cykel, der anvendes som handicaphjælpemiddel, skal være forsynet med et handicapsymbol udstedt af Handicaporganisationernes Brugerservice .

Derudover skal du som ejer af cyklen, på opfordring fra togpersonalet, kunne vise et 'ledsagerkort’, der dokumenterer, at den 3-hjulede cykel samt ejeren er visiteret til medtagelse af en 3-hjulet cykel som handicaphjælpemiddel i tog.

Du kan medbringe en 3-hjulet handicapcykel i følgende tog:

En City-walking-support betragtes som en hjælpemiddel i lighed med en kørestol og kan derfor tages med i toget kvit og frit.

Interregionaltog

LUK

Interregionaltog er tog, der kører i mere end en landsdel. I weekenderne supplerer de InterCitytogene, og de har flere stop.

I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen IR

Spørgsmål og svar

  • Hvis togpersonalet vurderer, at der er plads, kan du få din cykel med.

    Det er altid personalet i toget, som med hensyn til de øvrige rejsende og sikkerheden i toget, afgør, om der er plads i toget til din cykel. Du kan derfor ikke altid være sikker på at få din cykel med i toget.

    Ønsker du at være sikker på en plads til din handicapcykel i InterCity og InterCityLyn, kan du købe en cykelpladsbillet til 30 kr. i DSB Salg & Service, DSB 7-Eleven på stationerne eller ved at ringe til DSB Kundecenter på 70 13 14 19.