Billetter og kort til dig, der er fyldt 65 eller er førtidspensionist

Værd at vide når du er over 65 år eller pensionist, og du skal ud at rejse med tog i Danmark

Ældre og pensionister rejser med rabat hos DSB. Priser, fordele og besparelser ændrer sig efter, om du rejser:

 • inden for de lokale trafikselskabsområder fx hovedstadsområdet på Sjælland
 • lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn
 • lokalt i Jylland og på Fyn
 • over Storebælt

Rejs med Pensionistkort, DSB 65-billet eller rejsekort med kundetype pensionist og få pensionistrabat på dine rejser.

Pensionistrabat 

Er du fyldt 65 år? Der er altid rabatter og tilbud for ældre at hente, uanset hvor i landet turen går hen. Modtager du førtidspension, så har du også mulighed for at rejse billigere uanset alder. Du skal blot have et legitimationskort, som du kan få gratis i DSB Salg & Service og i 7-Eleven på stationerne.

Som pensionist/førtidspensionist kan det altid betale sig at tage toget. Der er mange fordele ved at rejse som pensionist og flere muligheder alt efter dit behov. Der er dog forskel på, om du skal på en tur over Storebælt for at besøge familien, eller om du bare skal et smut ind til byen. Derudover er der forskel på prisen alt efter, hvornår på dagen du vælger at rejse. Rejser du udenfor myldretiden, så er besparelsen størst.

Rabatter og tilbud til ældre

Pensionistkort

Som pensionist/førtidspensionist er der forskellige muligheder, når det kommer til billet eller kort. Med et pensionistkort på Sjælland kan du køre i zone 1-99, 101-199 eller 201-299 uden for myldretiden. Bemærk, I hovedstadsområdet er kortet ikke gyldigt fra kl. 7-9 og 15-17 på hverdage. Hvis du hovedsageligt rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn og mere end 1 gang om ugen, så kan du uden tvivl få stor glæde af pensionistrabatten på dit pensionistkort. Fordelen ved et kort som dette er, at du kun har ét kort, som både kan bruges i tog, bus og metro. Du kan læse meget mere om hvor og hvornår et Pensionistkort er fordelagtigt – og om kortet er noget for dig her.

DSB 65-billet

Er til dig der ønsker en åben og enkel billet med rabat. En billet, du kan købe, hvor og hvornår du vil uden du behøver at planlægge før du skal rejse.
Skal du på en længere tur, hvor du krydser Storebælt, kan du med fordel rejse på en DSB 65-billet. Billetten kan købes både i DSB Salg & Service, i DSB 7-Eleven, i billetautomater, på dsb.dk og i DSB’s app. En DSB 65-billet gælder også til og fra stationen med bus, tog, metro og lokalbane inden for dit omstigningsområde.
Du kan ligeledes bruge billetten alle ugens syv dage, og du får altid 25 % rabat. Bliv klogere på DSB 65-Billetten og find ud af, om det er den rette løsning for dig.

Rejsekort pensionist – til dig der ønsker mest mulig fleksibilitet

Med et rejsekort med kundetype pensionist får du mest mulig fleksibilitet, når du skal rejse og mulighed for både mængderabat og rabat, hvis du rejser uden for myldretiden.

 • Alle som er fyldt 65 år eller er førtidspensionist, kan få rejsekort med kundetype pensionist.
 • Med et rejsekort med kundetype pensionist får du altid minimum 25% rabat i forhold til rejsekort med kundetype voksen, hvis du rejser over Storebælt, på Fyn eller i Jylland.
 • Med rejsekortet har du mulighed for at få rabat på op til 20%, når du rejser i off-peak perioderne, dvs. de tidspunkter hvor der er færrest passagerer i toget.
 • Rejser du ofte, kan din rabat bliver højere end 40%, fordi du får mængderabat.
 • Du får minimum 40% rabat på rejser med rejsekort over Storebælt, hvis du kan rejse i off-peak perioderne, som er: 
  Mandag - fredag: 00:00-06:59 og 11:00-12:59 og 18:00-00:00 
  Lørdag: 00:00-07:59 og 14:00-00:00 
  Søndag: 00:00-11:59 og 19:00-00:00

Du kan læse meget mere om fordelene ved at vælge et rejsekort med kundetype pensionist her.

DSB 65-billet – til dig der vil have det helt enkelt

DSB 65-billetter til rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn

Sjælland, Lolland, Falster og Møn er et stort takstområde og det betyder at der er andre regler for rabatter i forhold til DSB 65-billetten end rejsen af landet.

 • Skal du rejse i mellem 2-3 zoner, kan du vælge en DSB 65-billet, men prisen er den samme som en almindelig voksen billet.
 • Skal du rejse mellem 4-8 zoner vil du få en fast rabat på 25 % i forhold til en almindelig voksen billet alle ugens dage.
 • Skal du rejse 9 zoner eller mere, vil du også få en fast rabat på 25 % i forhold til en voksen standard-billet alle ugens 7 dage.

DSB 65-billetter til rejser i Jylland og på Fyn

Når du rejser med tog i Jylland og på Fyn, vil du altid få 25 % rabat på din rejse med en DSB 65-billet. Læs mere om billetten til lokale togrejser i Jylland og på Fyn her.

Rejser du inden for Nordjyllands Trafikselskabs (NT) område, kan du få 50% rabat på din DSB 65-billet. Læs mere her.

Se de forskellige billettyper med seniorrabat i bunden af siden.

Omstigningsområde

LUK

Rejser mellem landsdelene 

Din togbillet gælder i en vis afstand fra den station, hvor du begynder og slutter din togrejse. Det betyder, at du kan benytte din billet til bus, tog eller Metro i et zoneområde omkring din station. Dette område kaldes for omstigningsområdet. På billetten står omstigningsområdet angivet med et zonenummer eller-bogstav. På zonekortet over hele Danmark er omstigningsområdet angivet med et zonenummer, som står lige efter stationsnavnet. Det er den zone i det lokale takstområde, som du kan rejse i, når du rejser mellem landsdelene til eller fra den pågældende station

Se zonekort for Danmark

Hvis du rejser ind i eller ud af Hovedstadsområdet fra en anden landsdel, kan du rejse i de omstigningsområder, der er angivet på billetten med et bogstav. Se zonekort for Danmark.

Rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn

Hvis du rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn afhænger gyldighedsområdet af længden på din rejse.

På korte rejser 2-8 zoner er billetten gyldig efter ringzonesystemet På lange rejser 9 zoner og derover er billetten gyldig i afrejsezonen og i ankomstzonen, som er vist på billetten med zonenummer. Se zonekort for Sjælland.

Rejser i Jylland og på Fyn

For rejser med bus i Jylland & på Fyn er rejsen gyldig efter ringzonesystemet. 
For rejser som foretages helt eller delvist med tog er billetten gyldig til omstigning i de to zoner, hhv. afrejsezonen og ankomstzonen, som er påtrykt billetten. Man kan benytte billetten til rejser i omstigningsområdet med bus og tog i hele billettens tidsgyldighed. Når man har foretaget sin rejse og er ankommet til sin destinationszone bortfalder retten til omstigning i startzonen.

Rejser over Øresund

Gyldigheden fremgår altid af selve billetten. Rejser du fx fra København H til Malmø, kan du rejse i bus, tog eller metro i det danske område (F+L) og i det svenske område (A) i forbindelse med din rejse, før du stiger på eller efter du er steget af Øresundstoget. 
Derudover vil det på billetten fremgå, om du har valgt at rejse over Øresundsbroen eller via Helsingør-Helsingborg.

Vær opmærksom på, at omstigningsområdet, der hvor du foretager skift på din rejse, skal stå på din billet. Du kan finde en oversigt over omstigningsområder her

Eksempel:
Køber man en billet til rejse fra Odense til Aarhus H, vil man kunne benytte en lokalbus i Odense i startzonen til at rejse til stationen. Når man når Aarhus H, kan man benytte en bybus indenfor omstigningszonen/destinationszonen til at køre videre til en ønsket adresse (men kun hvis den ligger indenfor den pågældende destinationszone – ellers skal man købe en billet til en længere rejse).
Når man er nået frem Aarhus H, vil man imidlertid ikke længere kunne benytte billetten resten af dagen til at rejse i bybus i startzonen, dvs. Odense.

Takstområder og trafikselskabområder

LUK

Rejser i Jylland og på Fyn

Efter 18. marts 2018 er der ikke længere lokale takstområder indenfor de regionale trafikselskabs områder:

 • Nordjyllands Trafikselskab (NT)
 • Midttrafik
 • Sydtrafik
 • Fynbus

Hvert trafikselskab udgør nu ét område.
DSB og Arriva kører som togoperatører på tværs af disse trafikområder.

I Jylland og på Fyn differentieres priserne på rejsekort og enkeltbilletter mellem bus og tog. Rejser du med tog, eller en kombination af bus og tog, i Jylland og på Fyn (undtagen i NT’s område) gælder de samme regler uanset hvor du rejser, og prisen fastsættes efter togoperatørernes takster. Rejser du med bus indenfor eller på tværs af trafikselskabernes områder fastsættes prisen af det regionale trafikselskab eller trafikselskaberne i fællesskab. Alle rejser i Jylland og på Fyn beregnes på baggrund af fladedækkende rejsekortzoner.

Bemærk, i NT’s område og på banen mellem Varde og Esbjerg prisfastsættes alle togrejser til trafikselskabernes takster. Dette sker for at sikre enkelthed og gennemskuelighed, idet tog her kører som regional- og lokaltog – og i visse situationer endda i samme tog.

Se kort over lokale trafikselskabsområder i Jylland og på Fyn her.

Rejser over Storebælt

Prisen for rejser mellem landsdelene beregnes ud fra rejselængden målt i skinnezoner, og fastsættes på baggrund af togoperatørernes takstsæt for rejser, der krydser Storebælt. Se zonekort med takstområder og takstgrænser.

Rejser på Sjælland, Lolland, Falster og Møn

Sjælland, Lolland, Falster og Møn er et samlet takstområde, hvor DSB kan udstede billetter og kort til. Området er inddelt i zonerne 1-99, 100-199 og 200-299. Se zonekort for Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Særligt om visse produkter

Bruger du Ungdomskort, skal du være opmærksom på, at Ungdomskort bibeholder de lokale takstområder i hele Danmark. Fx er Sjælland, Lolland, Falster og Møn 3 takstområder, som er inddelt i zonerne 1-99, 100-199 og 200-299. Se zonekort for Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Bruger du rejsekort, behøver du ikke tænke på takstområder og takstgrænser. Dog har de betydning for din rejsepris. Du skal være opmærksom på, at det er de samme priser og vilkår, der gør sig gældende for rejser alle steder i Jylland og på Fyn med tog.

Med rejsekort kan du ligeledes få off-peak rabat, når du rejser inden for et trafikselskabsområde med alle kundetyper. Unge og pensionister har også mulighed for at få off-peak rabat, hvis de rejser mellem trafikselskaberne.

Læs mere om takstgrænserne og takstområder for rejsekort