Ældre og pensionister

Ældre og pensionister rejser med rabat hos DSB. Der er forskellige regler alt efter din alder og om du rejser inden for Hovedstadsområdet eller på tværs af landet.

Ældre og pensionister rejser med rabat hos DSB. Der er forskellige regler alt efter din alder og om du rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn eller på tværs af landet. 

Er du fyldt 65 år, har du mulighed for at rejse billigere. Er du ikke fyldt 65 år, men modtager du førtidspension, så har du også mulighed for at få rabat. Du skal blot have et legimitationskort, som du kan få gratis i et DSB Salg & Service og 7-Eleven på stationerne. Husk din pensionsmeddelelse og et pasfoto.

Der er lidt forskellige regler, fx kan du køre på Pensionistkort i zone 1-99, 101-199 og 201-299 udenfor myldretiden, samtidig vil der være en fast rabat ved enkelt rejser på 4 zoner eller mere, hvis du rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn

I resten af landet gælder 65 billetten alle dage, men er billigst på dage og tidspunkter hvor der er færrest med toget. Reglerne er kort forklaret på de enkelte produkter.

Med rejsekort personligt pensionist får du en særlig kundetypepris som pensionist, når du rejser mellem takstområderne. I nogle lokale takstområder får du pensionistrabat, mens du i andre rejser til samme pris som en voksen på rejsekort.

Den rabat du får som pensionist på rejsekort på rejser over takstgrænser, er ikke magen til den rabat du får med DSB 65-billet, hvor din rabat kun afhænger af, hvilken dag du rejser. På rejsekort afhænger din pris af, hvornår og hvor meget du rejser.

Se de forskellige billettyper du kan vælge mellem i bunden af denne side. 

Takstgrænser og takstområder

LUK

Rejser mellem landsdelene 

Danmark er inddelt i takstområder. Hvis du rejser inden for et takstområde, er det lokale trafikselskab, der fastsætter din pris og udsteder din billet. Rejser du derimod hen over en takstgrænse mellem takstområderne (de grå eller stiplede grå streger på landkortet), fastsætter vi i DSB prisen, og du kan købe en billet eller kort hos os. Se zonekort med takstområder og takstgrænser.

Sjælland, Lolland, Falster og Møn er et stort takstområde

DSB kan også udstede billetter og kort indenfor dette takstområde. Se zonekort for Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Bruger du Ungdomskort, er Sjælland, Lolland, Falster og Møn 3 takstområder, som er inddelt i zonerne 1-99, 100-199 og 200-299. Se zonekort for Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Bruger du rejsekort, behøver du ikke tænke på takstområder og takstgrænser. Dog har de betydning for din rejsepris.  

Læs mere om takstgrænserne og takstområder for rejsekort