Statusrapport 2. halvår 2013

Rapporten sætter bl.a. fokus på kunderne i en digitaliseret verden.

 7. marts 2014

Kundeambassadøren har udarbejdet sin statusrapport for 2. halvår 2013.

Statusrapporten indeholder 5 afsnit. I det første afsnit sætter Kundeambassadøren fokus på DSB’s kunder i en digitaliseret verden.

Herudover kan du læse om kundehenvendelserne til Kundeambassadøren. Antallet af henvendelser til Kundeambassadøren i 2013 er tæt på at være fordoblet i forhold til 2012. Kunderne får i halvdelen af sagerne medhold - enten fordi der er behov for at finde en ny løsning eller der kan være behov for en mere uddybende begrundelse for DSB's afgørelse. Kun nogle ganske få af Kundeambassadørens afgørelser, er blevet bragt videre til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Kundeambassadøren tager løbende sager af principiel betydning op af egen drift, nogle af vidtrækkende betydning, andre af mere begrænset rækkevidde for DSB, selv om de kan være betydningsfulde for den enkelte kunde. I rapporten er et kort resume af de sager, Kundeambassadøren har rejst over for DSB i 2. halvår 2013. Sidste afsnit i rapporten drejer sig sig om punktlighed - når tiden er vigtig.

Læs den fulde rapport her