Kundeambassadørens rapport om rejsekort

Kundeambassadørens rapport om Rejsekort
11. september 2015
Kundeambassadøren har lavet en undersøgelse af DSB’s kunders udfordringer med at bruge rejsekort til betaling af deres rejser. Undersøgelsen har haft fokus på de områder, som kunderne har henvendt sig om til Kundeambassadøren og til DSB Kundeservice.

Rejsekort er en grudlæggende fornyelse af måden at betale for sine rejser. Det forudsætter tilegnelse af ny adfærd og nye vaner – det har for nogle kunder været vanskeligt. Det er Kundeambassadørens vurdering, at DSB er ansvarlig for at hjælpe kunderne til på bedst mulig måde at blive fortrolig med at benytte rejsekort.

I undersøgelsen er 11 problemstillinger blevet nærmere analyseret. Der har vist sig to generelle problemstillinger, som relaterer sig til:

  • Økonomiske konsekvenser for kunden grundet fejl hos DSB
  • Økonomiske konsekvenser ved manglende efterlevelse af de nye krav til adfærd

Kundeambassadørens anbefalinger blev afleveret til DSB’s administrerende direktør Flemming Jensen den 7. juli 2015.
Anbefalingen kan læses her