Samarbejdspartnere

DSB samarbejder med en række organisationer og virksomheder. Et samarbejde skal til enhver tid skabe værdi både for organisationerne og for DSB. Samarbejdet skal bringe os tættere sammen med vores kunder. Vores samarbejde med organisationerne og andre virksomheder har både indflydelse på miljømæssige og sociale forhold.

Banedanmark

Det er Banedanmark, der har ansvaret for vedligeholdelse af den danske jernbanernes infrastruktur. DSB arbejder tæt sammen med Banedanmark - også om miljøforhold.

Banedanmark og DSB har f.eks. en arbejdsgruppe (skinne-hjulgruppen), der løbende arbejder med at forbedre grænsefladen mellem skinner og toghjul for at mindske energiforbruget og støjniveauet samt øge komforten.

UNICEF

Børnene er vores fremtid, så dem skal vi passe godt på. DSB har derfor indgået et partnerskab med UNICEF, FN's børneorganisation. Partnerskabet løber til 2020 og har en fælles mission om at tage et lokalt og globalt medansvar for at nå FN's Verdensmål med børnene i fokus.
Formålet med samarbejdet er at gøre det nemt for DSB's medarbejdere og kunder at engagere sig i at hjælpe verdens mest udsatte børn og på den måde bidrage til at skabe en mere retfærdig og bæredygtig fremtid.

Natteravnene

DSB har løbende fokus på kundernes oplevelse af tryghed. Vi har gennem flere år samarbejdet tæt med Natteravnene, som i kraft af deres meget synlige tilstedeværelse og gode dialog med unge mennesker, bidrager positivt til trygheden både på stationer og i tog.

Natteravnene kan køre gratis med alle DSB's tog, når de er iført deres gule natteravnsjakker. DSB har stor fordel af, at Natteravnene kommer forbi på deres runder, derfor har det været naturligt også at give dem muligheden for at følge en gruppe unge med toget. DSB har ligeledes støttet Natteravnenes hvervekampagne ved at sætte reklamefolie på to S-tog. Interesserede natteravne kan desuden læse mere på Natteravnenes hjemmeside.

UIC

DSB underskrev i 2010 International Union of Railways´s Declaration on Sustainable mobility and transport. Erklæringen er International Union of Railways' (UIC) bud på en fortolkning af FNs Global Compact. Find UIC's publikation om jernbanen og bæredygtig udvikling

Verdens bedste nyheder

DSB har underskrevet UN Global Compact. Hermed følger en forpligtigelse til at udbrede kendskabet til FNs Global Compact. DSB samarbejder med Verdens Bedste Nyheder og fortæller danskerne om den positive udvikling, der har været i arbejdet med at opnå FNs otte udviklingsmål for 2015. Som stor virksomhed er det naturligt for DSB at stå sammen med andre danske virksomheder og fortælle, hvilken forskel det gør, når vi sammen bekæmper fattigdomsproblemerne.