Fakta om miljøet

Hvor meget forurener din togtur?

DSB ønsker en åben debat om forskellige transportformers miljøbelastning og har derfor samlet oplysninger om togets miljøbelastning her. Baggrund og forudsætninger for DSB’s nøgletal er beskrevet i regnskabspraksis i den årlige miljørapport.

Ønsker du blot et overslag over jeres udledning i forbindelse med rejser i arbejdstiden, kan du bruge din virksomheds regnskab. I gennemsnit kan du regne med, at der fra InterCity, InterCityLyn og regionaltog bliver udledt 55 gram CO2 pr. krone, der er rejst i toget for.
Rejser du med S-tog bliver der udledt 14 gram CO2 pr. krone, der er rejst i S-tog for.

InterCityLyn

LUK

InterCityLyn er et lyntog, der kører mellem landsdelene med få stop. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen ICL. 

Regionaltog

LUK

Regionaltog er et tog, der kører på mellemlange strækninger i de enkelte landsdele.  
I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen Re.

S-tog

LUK

S-tog er tog, der kører lokalt i Hovedstadsområdet.  

InterCity

LUK

InterCity er et tog, der kører mellem landsdelene. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen IC.

Så meget CO2 udleder toget

Togprodukt Energiforbrug [MJ] pr. personkilometer g CO2 pr. personkilometer
 S-tog 0,20 14
 Regionaltog 0,76 55
 InterCity 0,53 39 
 InterCityLyn 0,46 34

Kilde: DSB Miljørapport 2017

InterCityLyn

LUK

InterCityLyn er et lyntog, der kører mellem landsdelene med få stop. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen ICL. 

Regionaltog

LUK

Regionaltog er et tog, der kører på mellemlange strækninger i de enkelte landsdele.  
I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen Re.

S-tog

LUK

S-tog er tog, der kører lokalt i Hovedstadsområdet.  

InterCity

LUK

InterCity er et tog, der kører mellem landsdelene. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen IC.

Miljødeklaration

I miljødeklarationen kan du se, hvor meget energi toget bruger, og hvor mange gram af de forskellige emissioner toget udleder pr. pladskilometer.

Togtype Energi-
forbrug
CO2 SO2 NOx HC CO Støv Partikler
Pr. pladskilometer MJ g mg mg mg mg mg mg
S-tog (el) 0,05 3,2 0,5  2,1 1,6 1,6  0,1  0,0
Desiro (diesel) 0,32 24 0,2 187 29 107 0,0 4,0
ME+ Dobbeltdækkervogne (diesel) 0,33 25 0,2 324 19 37 0,0 10
Øresundtog (el) 0,08 5,6 0,001 0,004 0,003 0,003 0,0001 0,0
MR (diesel) 0,46 34 0,2 518 74 116 0,0 26
IR4 (el) 0,08 5,4 0,001 0,003 0,003 0,003 0,0001 0,0
IC3 (diesel) 0,30 23 0,1 129 6,8 14 0,0 1,0
IC4 (diesel) 0,42 31 0,2 176 10 22 0,0 1,5

Kilde: DSB Miljørapport 2017

S-tog

LUK

S-tog er tog, der kører lokalt i Hovedstadsområdet.