Tal om miljøet

Hvor meget påvirker du miljøet på din togtur?

DSB ønsker en åben debat om forskellige transportformers miljøbelastning og har derfor samlet oplysninger om togets miljøbelastning her. 

I årsrapporten fortæller DSB om, hvordan det går med opfølgning på virksomhedens miljø- og klimamål. Baggrund og forudsætninger for DSB’s nøgletal er beskrevet i regnskabspraksis i dokumentet med de årlige miljøårsopgørelser af DSB’s miljøforhold.

I Miljøårsopgørelse 2019 har DSB samlet miljønøgletal samt forbrug og udledninger for året.

Ønsker du blot et overslag over jeres udledning i forbindelse med rejser i arbejdstiden, du kan du bruge i din virksomheds regnskab? Så kan du i gennemsnit kan du regne med, at der fra InterCity, InterCityLyn og Regionaltog bliver udledt 51 gram COpr. krone, der er rejst i toget for. Rejser du med S-tog bliver der udledt 10 gram CO2 pr. krone, der er rejst i S-tog for.

InterCityLyn

LUK

InterCityLyn er et lyntog, der kører mellem landsdelene med få stop. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen ICL. 

Regionaltog

LUK

Regionaltog er et tog, der kører på mellemlange strækninger i de enkelte landsdele.  
I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen Re.

S-tog

LUK

S-tog er tog, der kører lokalt i Hovedstadsområdet.  

InterCity

LUK

InterCity er et tog, der kører mellem landsdelene. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen IC.

Så meget CO2 udleder toget

Togprodukt g CO2 pr. personkilometer
 S-tog 12
 Regionaltog 54
 InterCity 35
 InterCityLyn 39

Kilde: DSB Miljørapport 2019

InterCityLyn

LUK

InterCityLyn er et lyntog, der kører mellem landsdelene med få stop. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen ICL. 

Regionaltog

LUK

Regionaltog er et tog, der kører på mellemlange strækninger i de enkelte landsdele.  
I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen Re.

S-tog

LUK

S-tog er tog, der kører lokalt i Hovedstadsområdet.  

InterCity

LUK

InterCity er et tog, der kører mellem landsdelene. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen IC.

Miljødeklaration

I miljødeklarationen kan du se, hvor meget energi toget bruger, og hvor mange gram af de forskellige emissioner toget udleder pr. pladskilometer.

Togtype CO2 SO2 NOx HC CO Støv Partikler
Pr. pladskilometer g mg mg mg mg mg mg
S-tog (el) 2,8 0,5  2,5 1,7 1,9  0,1  0,0
Desiro (diesel) 48 0,3 377 59 216 0,0 8,1
ME+ Dobbeltdækkervogne (diesel) 25 0,2 325 14 34 0,0 7,2
Øresundtog 4,8 0,8 4,3 2,8 3,3 0,2 0,0
IR4 (el) 4,5 0,8 4,0 2,7 3,0 0,2 0,0
IC3 (diesel) 23 0,1 130 6,8 14 0,0 1,0
IC4 (diesel) 27 0,2 155 9,2 20 0,0 1,3

Kilde: DSB Miljørapport 2019

S-tog

LUK

S-tog er tog, der kører lokalt i Hovedstadsområdet.