Miljø

DSB tænker og handler ansvarligt og tilbyder dig en bæredygtig transportform

DSB's miljøpolitik

Miljøpolitikken sætter rammen for en helhedsorienteret indsats og er udtryk for, at DSB tager ejerskab af mulighederne for løbende miljø- og klimaforbedringer i vores virksomhed.

DSB bidrager til en reduktion af transportsektorens samlede miljø- og klimapåvirkning ved at levere et attraktivt og konkurrencedygtigt togprodukt og bidrage til en sammenhængende kollektiv trafik

Vi efterlever det ved at:

  • Sætte mål og systematisk følge op på indsats og resultater for at opnå løbende forbedringer af DSB’s miljøpræstation
  • Reducere spild og miljøpåvirkninger samt forebygge forurening fra vores aktiviteter
  • Tage miljøhensyn når vi køber ind, planlægger og gennemfører projekter ved at stille krav til vores leverandører og samarbejdspartnere
  • Følge udviklingen og tage renere energi- og teknologiløsninger i brug
  • Indgå i samarbejde og dialog med interessenter, interne såvel som eksterne, og kommunikere løbende om vores indsats og resultater
  • Overholde relevant miljølovgivning og andre krav, som vi har tilsluttet os.

DSB er medunderskriver af UN Global Compacts universelle principper om samfundsansvar og rapporterer årligt om fremskridt inden for disse.

Tal om miljøet

Hvor meget forurener din togtur?

Ultrafine partikler på DSB’s stationer og i tog

En rapport fra 2015 udført af Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet har vist, at der i nogle af DSB’s tog og på nogle stationer er en høj koncentration af ultrafine partikler.