Leverandører

DSB har tilsluttet sig FNs Global Compact og dermed udarbejdet en Code of Conduct, hvilket alle leverandører bliver gjort bekendt med.

Denne er DSB's politik for, hvordan vi samarbejder med leverandører og beskriver, hvilke forventninger vi har til dem ved indgåelse af aftaler.

Vi forventer dermed også, at leverandørerne overholder og handler i overensstemmelse med disse grundlæggende principper, ligeledes ved indgåelse som under samarbejdet med DSB.

Vil du være leverandør til DSB?

DSB har besluttet at benytte kvalifikationssystemet TransQ ved fremtidige udbud af produkter og serviceydelser. Det betyder, at kun virksomheder, der er kvalificerede i TransQ, vil kunne deltage i DSB’s udbud.

Hvorfor vælger vi TransQ?
Ved at benytte TransQ kan DSB nemt og effektivt udvælge og indbyde leverandører, der er prækvalificerede indenfor bestemte produkt- og servicekategorier. Dermed forenkles udbudsprocessen.

Hvordan kvalificerer du din virksomhed?
Først og fremmest skal du bestille kvalifikationen. Det gør du enkelt ved at gå ind på www.achilles.com/en/transq/order. Når du har afsendt bestillingen og betalingen, vil Achilles via email fremsende brugeradgang til et spørgeskema, som du skal besvare på internettet. I forbindelse med besvarelsen skal du/I vælge produkt-/servicekategorier. Se fuldstændig oversigt www.achilles.com/en/transq/categories
Med en kvalifikation i TransQ bliver jeres virksomhed synlig og søgbar for andre store nordiske transportselskaber, herunder SL og Trafikverket i Sverige samt NSB, Flytoget, Baneservice, Mantena og Jernbaneverket i Norge. Disse selskaber benytter også TransQ til at gennemføre udbud under EU’s Forsyningsvirksomhedsdirektiv.
Bemærk! At udbud gennem kvalifikationssystemer normalt ikke annonceres.

Er din virksomhed allerede kvalificeret i TransQ?
Hvis det er tilfældet, skal du blot sikre dig, at I har registreret netop de kategorier, som må forventes at dække DSB's behov. Hvis I ikke har det, skal du foretage en såkaldt delopdatering af din kvalifikation.
Du kan henvende dig til Achilles i Danmark +45 46 74 02 75 eller Charlotte.Venzel@achilles.no, hvis du har spørgsmål til kvalifikationsprocessen.