Leverandører

DSB har tilsluttet sig FNs Global Compact og dermed udarbejdet en Code of Conduct (DA)/Code of Conduct (ENG), hvilket alle leverandører bliver gjort bekendt med.

Denne er DSB's politik for, hvordan vi samarbejder med leverandører og beskriver, hvilke forventninger vi har til dem ved indgåelse af aftaler.

Vi forventer dermed også, at leverandørerne overholder og handler i overensstemmelse med disse grundlæggende principper, ligeledes ved indgåelse som under samarbejdet med DSB.

Alle DSB’s EU-udbud fremgår af Den Europæiske Unions Tidende/Tenders Electronic Daily (TED).