"Når du er DSB følger der et ansvar med"

DSB Hackaton er ovre og vinderidéerne er fundet

Bæredygtige studierejser

I oktober 2019 mødtes gymnasieelever, politikere, rejsebureauer, NGO’er og DSB-ansatte i et såkaldt hackathon for at udvikleideer til, hvordan fremtidens studierejser kan blivemere bæredygtige.
Transportminister Benny Engelbrecht holdt åbningstalen på hackathon’et første dag i Lokomotivværkstedet i København, hvor over 100 personer var samlet for at ide- og konceptudvikle på fremtidens bæredygtige studierejser.

Mange gode idéer

Et “Hackathon” er et innovationsforløb, hvor en organisation inviterer kunder, partnere, medarbejdere m.fl. til at “hacke” sine udfordringer. Ordet er sammensat af “hack”, hvor man skiller et produkt eller en service ad og samler det på en ny måde og “marathon”, der er et hårdt og intensivt forløb.
Ud over de tre vinderidéer blev der kåret juryens specialpris, publikumsprisen og teamprisen. Læs meget mere nedenfor

Vi vil have de unges mening med studierejserne

De innovative dage, hvor der blev tænkt nyt, blev til på foranledning af en henvendelse fra gymnasieelever fra Skt. Annæ Gymnasium. DSB besluttede sig for at invitere de unge ind i et samarbejde om fremtiden.
DSB har forpligtet sig til at arbejde videre med de tre bedste ideer og prøve nogle af ideerne af inden for det kommende år. I forløbet blev det tydeligt, at de unge ønsker mening i deres studierejser. De vil have rejser, der forandrer dem. Det forpligter i det videre arbejde med bæredygtige studierejser.

Hør DSBs direktør for bæredygtighed, Aske Wieth-Knudsen, tale om præmissen for Hackathon'et.

Vinder-idé: "Din grønne studietur​"

Målet for ’Din grønne Studietur’ er, at det skal være nemmere at vælge en bæredygtig studierejse. Gruppen har udviklet en prototype, der viser et verdenskort med et filter på, hvor brugeren kan filtrere på CO2-udledningen, pris og/eller rejsetid. ​

 

Dommernes begrundelse for at vælge denne gruppe som vinder:

"I har vundet, fordi i har fokus på CO2-aftryk og hvordan det kan bruges i studierejsen. Derudover har I taget med, hvordan eleverne kan blive en del af planlægningen. Desuden er jeres idé noget, der kan blive realiseret i en nær fremtid," sagde Helena Levison, "Queen of UX".

Vinder-idé: "Back-Hacking"

’Back-Hacking’ vil "hacke" den traditionelle studierejse, som ikke har ændret sig i mange år. Gruppen har lagt vægt på at tage udgangspunkt i det faglige fremfor destinationen. Det kan gøres ved at gøre fag som geografi til grundlag for rejsen og tilpasse studieturen efter det. Gruppen foreslår også, at man udforsker det ukendte Europa.

 

Dommernes begrundelse for at vælge denne gruppe som vinder: 

 "I har vundet, fordi I fanger essensen af det, der rører sig i øjeblikket. I har valgt fag fremfor by og har indholdet i fokus. Der skal være mere studie og mindre rejse," sagde Jan Sigurdur Christensen, Kommerciel direktør i DSB. 

Vinder-idé: "Basecamp: Local"

Gruppen ’Basecamp: Local’ har præsenteret et koncept, hvor studieturen med tog går til en lokal basecamp, hvorfra man kan få oplevelser ud over det sædvanlige. På basecampen skal man ud blandt de lokale og bruge de ressourcer og muligheder, som lokalområderne byder på. Derved får man en oplevelse, som ikke alle og enhver har adgang til. Gruppen lagde ligeledes vægt på, at priserne skal være overskuelige, oplevelserne uforglemmelige og studierejsen unik. ​

 

Dommernes begrundelse for at vælge denne gruppe som vinder:

"Basecamp: Local har fanget essensen af, hvad grøn omstilling går ud på. Det er et gennemarbejdet koncept, som fik os til at tænke over, hvordan det kan føres ud i livet. Og så har I også tænkt lokalt, og det er noget, der kan realiseres" sagde Frederik Roland Sandby, Talsmand for Den Grønne Studenterbevægelse.