Arbejdet med CSR (Corporate Social Responsibility) i DSB

DSB ønsker at tage et aktivt medansvar for samfundsmæssige udfordringer. Ansvarlighed over for vores kunder, medarbejdere, samfund og vores fælles klode er en integreret del af DSB’s forretning og drift.

Arbejdet med CSR (Corporate Social Responsibility) i DSB
DSB yder en vital samfundsmæssig opgave ved at transportere mere end 500.000 kunder hver dag. Det er DSB's ambition, at bæredygtige, kollektive rejseformer skal være danskernes naturlige valg. Men vores ansvar rækker langt videre. Det omfatter også et socialt, etisk og miljømæssigt ansvar for vores medarbejdere, samarbejdspartnere, interessenter og øvrige omverden.

Som medlem af FN's Global Compact har vi i DSB valgt at fokusere på fem områder: Miljø og Klima, Kunder, Leverandører, Medarbejdere samt Samfund og Etik. For hvert område har vi igangsat initiativer.

DSB har underskrevet Global Compact
I 2009 tilsluttede DSB sig FN's Global Compact. Dermed har DSB forpligtet sig til at leve efter de 10 principper og udbrede kendskabet til principperne. I dagligdagen giver det DSB nogle retningslinjer og en struktur på arbejdet med social ansvarlighed.

Kontakt
DSB går kun ind i meget få projekter om CSR og Samfundsansvar, da vi koncentrerer os om DSB's vigtigste formål - at køre tog. Har du forespørgsel til et samarbejde eller andre spørgsmål, kan det mailes til nedenstående mailadresse. DSB besvarer din henvendelse snarest muligt.

DSB's samfundsansvar:
CSR@dsb.dk