Regler for billeder og fotografering

Det er ikke tilladt at manipulere billederne eller lade et eller flere af dem indgå i en fotomontage. Beskæring skal ske med respekt for ophavsmandens droit morale. Det er ikke tilladt at arkivere de downloadede billeder i fotoarkiver eller på anden vis, ligesom det heller ikke er tilladt at distribuere fotografierne til et andet medie eller foto-arkiv.
(Mis)brug, der ikke respekterer ovenstående, vil føre til, at både fotografen og DSB kan tage de nødvendige skridt i forhold til krav om erstatning.

Regler for journalistisk arbejde på DSB's arealer

Pressen kan arbejde stort set frit på stationer, perroner, i tog osv., når DSB har givet tilladelse på forhånd. Henvend dig til os, så ordner vi tilladelsen:

DSB Kommunikation & Branding
Telegade 2
2630 Taastrup
tlf. 24 68 00 00
E-mail: blk@dsb.dk

Tilladelsen gavner alle parter: Pressen får arbejdsro, DSB personale på stedet er orienteret og griber ikke forstyrrende ind, og DSB's kunder oplever ingen gener i forbindelse med opgaven.

Inden du søger tilladelsen skal du vide nøjagtig, hvilken station og eller strækning det drejer sig om og tidspunkt på dagen.

Du skal have en tilladelse
Det står i Lov om Jernbanevirksomhed, at man skal have tilladelse for at "færdes eller lade dyr færdes på de dele af jernbaneområdet, som ikke er åbne for offentligheden". Men ikke nok med det. Man må heller ikke uden tilladelse "tage ophold i erhvervsøjemed, optage film eller fotografere i erhvervsøjemed eller til undervisningsbrug, foretage indsamlinger, omdele tryksager eller lignende på jernbaneområdet".

Tommelfingerregler:

  • Uden en tilladelse kan personalet på stedet bortvise dig
  • Kontakt altid personalet på stedet, senest når du ankommer
  • Sørg for, at du ikke forstyrrer trafikafviklingen
  • Fotografér kun personale og kunder tæt på, hvis de udtrykkeligt har erklæret, at de er indforstået
  • Når du opholder dig på baneterrænet, SKAL du være ledsaget af en person fra DSB eller Banedanmark

Hvis du tager billeder udelukkende til privat formål, er det ikke nødvendigt at indhente tilladelse, så længe optagelserne sker på områder, der er tilgængelige for offentligheden.