Vejen videre mod Fremtidens Tog offentliggjort

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
15. juni 2017 kl. 07:03

DSB’s beslutningsoplæg for indkøb af Fremtidens Tog er nu offentliggjort. Beslutningsoplægget skal danne grundlag for en politisk beslutning om at arbejde videre med projektet – i første omgang ved at udarbejde og udsende udbudsmateriale for anskaffelsen af moderne elektriske tog. I beslutningsoplægget opridses en række anbefalinger, der samlet set præsenterer, hvordan DSB med mindst mulig risiko kan købe, få leveret og sætte moderne elektriske tog i drift frem mod 2030 og dermed sikre, at den danske jernbane i  fremtiden kan leve op til væksten i antallet af passagerer.

Beslutningsoplægget besvarer tre nøgle spørgsmål for det videre arbejde: Valget af togtype, anskaffelsesstrategi og organiseringen af det videre forløb. Oplægget er lavet i tæt samarbejde med en række eksterne rådgivere og Transport- Bygnings- og Boligministeriet har udpeget konsulentfirmaerne Struensee og McKinsey og Company til at forestå en ekstern kvalitetssikring.

”Med dette beslutningsoplæg er der skabt et væsentligt grundlag for den beslutning, politikerne skal træffe om køb af Fremtidens Tog – og dermed for at indfri de gevinster, som investeringerne i elektrificering, spor, skinner og signaler gør mulige for den kollektive transport i Danmark,” siger Flemming Jensen, administrerende direktør, DSB og understreger:
”Fornyelsen af DSB’s samlede flåde er allerede sat i gang med sidste års beslutning om indkøb af El-lokomotiver. Beslutningsoplægget her ligger i naturlig forlængelse af den fornyelse af DSB’s togflåde, som allerede er sat i gang”.

Se beslutningsoplægget