Senere udfasning af klippekort

Senere udfasning af klippekort

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
19. juni 2013 kl. 12:03

Direktørsamarbejdet i hovedstaden (DSB, Movia, Metroselskabet og Trafikstyrelsen) har i dag besluttet at udskyde udfasningen af klippekortet til 1. juni 2014.

Direktørsamarbejdet har drøftet stabiliteten i rejsekortet med Rejsekort A/S direktør.  Rejsekort A/S oplyste til direktørsamarbejdet 31. maj 2013 på baggrund af løfter fra leverandøren Thales, at Rejsekort ville være klar til udfasning af klippekort 1. juli 2013.

Direktørsamarbejdet har måttet konstatere, at der stadigvæk udestår fejlrettelser på rejsekort, førend systemet kan tages i brug i hovedstadsområdet på en måde, som sikrer, at kunder ikke oplever unødige forstyrrelser i brugen af rejsekort i forbindelse med f.eks. rejsehistorik og salgssystemer.

Parterne har derfor valgt at udskyde udfasningen af klippekortet til 1. juni 2014. Klippekort købt inden denne dato kan benyttes ét år frem til 1. juni 2015, og ubenyttede klippekort kan refunderes indtil 1. juni 2016.

Rejsekort A/S direktør har oplyst, at fejlene løbende vil blive udbedret og at rejsekort vil være opgraderet til en ny version (version 5) på dette tidspunkt. Direktørsamarbejdet har pålagt rejsekort A/S løbende at fremsende statusrapporter for fremdriften.

Udskydelsen af udfasningen af klippekortet i hovedstaden får ingen betydning for kunderne i form af ændrede priser. Eventuelle meromkostninger vil blive drøftet med leverandøren.

Der forventes fortsat en stor vækst af nye kunder og rejser i hovedstadsområdet på rejsekort med de fordele kortet giver for kunderne, så som at man slipper for at tæller zoner og rabat udenfor myldretiden.

Over 200.000 kunder i hovedstaden har allerede taget rejsekortet i brug. På landsplan er der solgt 475.000 rejsekort og gennemført over 22 mio. rejser på rejsekort, siden kortet blev indført.

Direktørsamarbejdet i hovedstadsområdet består af DSB, Movia, Metroselskabet og Trafikstyrelsen.

Direktørsamarbejdet er ansvarlig for at fastsætte takster (indenfor takstcirkulæret) og beslutte, hvornår klippekortet udfases.

Rejsekorttaksterne i hovedstadsområdet vil fortsat svare til klippekortstaksterne.

Citater:

Adm. Direktør i Movia, Dorthe Nøhr Pedersen udtaler:

”Det er vigtigt for trafikselskaberne at overgangen til rejsekort sker på en måde, så kunderne er tilfredse med at bruge rejsekort.”

Kommerciel Direktør i DSB, Susanne Mørch Koch udtaler:

”Udskiftningen af klippekortet med rejsekort skal ske på en måde, hvor kunderne står i centrum og kan mærke logikken i hverdagen.”

Adm. direktør i metroselskabet, Henrik Plougmann Olsen udtaler:

”Det er helt naturligt, at kunder skal vænne sig til nye produkter, men kunderne skal kunne stole på rejsekort.”