Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse kommer for arbejdsretten

01. april 2019 kl. 09:23

En overenskomststridig arbejdsnedlæggelse blandt DSB’s kørende personale har her til morgen sat al togtrafik øst for Odense i stå. Den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse har været varslet anonymt i forskellige medier siden fredag aften og Dansk Jernbaneforbund erkendte på et Fællesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening lørdag eftermiddag, at en arbejdsnedlæggelse ville være overenskomststridig. 
 
Derfor har DSB her til morgen bedt om møde i Arbejdsretten hurtigst muligt. Samtidig har DSB bedt Dansk Arbejdsgiverforening indlede en sag om organisationsansvar overfor Dansk Jernbaneforbund:

”Det er beklageligt, at vores kunder bliver taget som gidsler i en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Dansk Jernbaneforbund har gennem i længere tid ikke medvirket til at skabe ro om vores fælles forhandlinger, tværtimod har de i deres retorik og ageren været med til at understøtte flere overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, senest den der er i gang lige nu,” siger Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB.

Baggrunden for dagens overenskomststridige arbejdsnedlæggelse er angiveligt,  at DSB skulle have opsagt alle tillidsrepræsentanter  fra 1. april. Det er ikke tilfældet. DSB har og vil fortsat have tillidsrepræsentanter, også efter 1. april.

DSB har tillidsmandsaftaler på både HK-området, AC-området, og på håndværkerområdet. DSB blev 15. november sidste år enige om indholdet af en tillidsmandsaftale med Dansk Jernbaneforbund. En aftale DSB ensidigt har underskrevet. 

I følge aftalen skal der fremadrettet være 41 tillidsrepræsentanter for det kørende personale. Dansk Jernbaneforbund havde efter aftalen frem til 1. april til at gennemføre tillidsrepræsentantvalg og melde tillidsrepræsentanter ind til DSB. 

I erkendelse af, at Dansk Jernbaneforbund ikke ønsker at underskrive den aftale om tillidsrepræsentanter, vi er enige om indholdet af, før der er flere lokalaftaler på plads, har DSB tilbudt Jernbaneforbundet, at de kan melde de 41 tillidsrepræsentanter ind uden at underskrive aftalen, mens de videre forhandlinger pågår. 

På samme måde har DSB for eksempel efter fælles forståelse indtil videre planlagt arbejdstiden for lokomotivførerne på S-tog efter en arbejdstidsaftale, der er opnået enighed om, men som Dansk Jernbaneforbund heller ikke ønsker at underskrive.

”Vi har mange medarbejdere, der allerhelst ville køre tog til gavn for vores kunder og for DSB. Flere af dem, er her til morgen blevet forhindret, af aktionerende i at køre deres tog. Det synes jeg er dybt beklageligt”, siger Flemming Jensen.

DSB Kommunikation (nifi)