Ny køreplan sikrer flere pladser i togene

Ny køreplan sikrer flere pladser i togene

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
17. oktober 2011 kl. 17:24

Der er tale om både forbedringer og forringelser, når DSB's nye køreplan træder i kraft den 11 december med en række ændringer i togdriften over hele landet. I Esbjerg bliver der flere Intercityafgange til København – men der bliver også ældre og langsommere tog på strækningen fra Esbjerg til Århus, fortæller Ove Dahl Kristensen, vicedirektør i DSB.

»Samlet set sætter vi flere og længere tog ind på de danske jernbaneskinner i det kommende år for at sikre kunderne flere pladser i togene. I Esbjerg har vi været nødt til at indsætte MR-tog på strækningen til Århus, hvilket desværre medfører længere rejsetid for nogle kunder. Til gengæld sikrer vi, at de vestjyske kunder bliver serviceret med direkte IC3-tog til København hver time. Det har ikke tidligere været en mulighed for kunderne. Og det betyder blandt andet, at Vestjylland bliver bedre koblet på landsdelstrafikken, siger Ove Dahl Kristensen

Netop landsdelstrafikken har været central i forbindelse med planlægningen og udrulningen af den nye køreplan. Hovedstrækningen mellem København og Århus oplever passagerervækst ligesom forbindelsen Esbjerg og København er i vækst. Derfor prioriterer DSB, at omlægningerne i køreplanen skal gavne flest mulige danskere med flere siddepladser, og at InterCity-togtrafikken styrkes i den kommende køreplan. DSB søger derfor med køreplansomlægningen at imødekomme den store efterspørgsel efter pladser i togene på især hovedstrækningen.

»DSB mangler moderne materiel i de her år blandt andet på grund af de forsinkede IC4-leverancer. Og på grund af den aktuelle materielsituation er det nødvendigt at gennemføre nogle ændringer, som nogle kunder kan se som forringelser, men som for de fleste kunder vil være forbedringer. Så vi vælger løsninger, der hjælper som mange kunder som muligt så meget som muligt,« forklarer Ove Dahl Kristensen.

»Samtidig vil vi fremadrettet prioritere at indsætte IC4-togene i stedet for MR-togene på strækningen mellem Esbjerg i takt med at de blive klar til drift. Den udskiftning forventer vi vil foregå i løbet af det kommende år,« siger han.

Fakta:

  • DSB's nye køreplan træder i kraft 11. december
  • På strækningen mellem Aarhus og Esbjerg servicerede DSB i 2010 dagligt cirka 120 kunder. Til sammenligning rejste cirka 320 kunder hver dag mellem Esbjerg og København sidste år.
  • Rejsetidsforlængelsen på den samlede rejse fra Esbjerg til Aarhus bliver med MR-togene omkring 20 minutter, hvis man rejser over hele strækningen

For yderligere oplysninger kontakt DSB Kommunikation på 2468 0000