IC4-toget nærmer sig landsdelsdrift

IC4-toget nærmer sig landsdelsdrift

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
04. december 2007 kl. 11:13

DSB forventer, at leverandøren af IC4-togene, Ansaldobreda, i starten af det nye år vil kunne søge Trafikstyrelsen om typegodkendelse af det første togsæt. Når godkendelsen er givet, kan toget indsættes i landsdelstrafikken – som enkeltkørende togsæt og altså til kørsel under Storebælt.


»Det er vores klare forventning, at Ansaldobreda i starten af det nye år kan indsende ansøgning til Trafikstyrelsen om at opnå typegodkendelse af det første enkeltkørende IC4-togsæt til at køre med passagerer i landsdelstrafikken,« siger DSB’s administrerende direktør, Søren Eriksen.


Når Ansaldobreda har indhentet typegodkendelsen, og erfaringerne fra indsættelsen af det første togsæt er i orden, forventer leverandøren at kunne levere 1-2 togsæt om måneden, som DSB successivt vil indsætte i landsdelstrafikken. I alt forventes 14 enkeltkørende togsæt indsat i landsdelstrafikken, hvor de primært vil blive indsat i InterCity- og InterCityLyn-trafikken mellem København, Aalborg og Lindholm og mellem København og Frederikshavn.


»Vi glæder os meget, til vi kan give vores mange pendlere mellem landsdelene mulighed for at køre med det nye tog. Det sidste halve år har i alt fire togsæt kørt regionaltogsdrift mellem Århus og Aalborg og mellem Fredericia og Århus, og her har passagererne taget positivt i mod IC4-toget,« siger Søren Eriksen.


Indsættelsen af IC4-togene i Jylland har givet færre problemer, end indsættelse af nye tog normalt har.


»Prøvekørslerne i Jylland er forløbet tilfredsstillende. Vi har kun få gange måttet lade IC4-toget erstatte af et andet tog på grund af tekniske fejl på toget. Og det er jeg tilfreds med, når man tager i betragtning, at vi fra starten slog fast, at der er tale om prøvekørsler, og at vi kunne være nødsaget til at tage IC4-togene ud af drift,« siger Søren Eriksen.


Kunderne har taget endog meget godt imod IC4-toget.


I en kundeundersøgelse gennemført i juli svarer 91 procent af de adspurgte kunder, at de er tilfredse eller meget tilfredse med IC4-togene. Kunderne er også tilfredse med den generelle indretning (95 procent positive), benpladsen (95 procent positive) og pladsen til bagage (87 procent positive).


De er målt på alle tre parametre signifikant (+15 procent) mere tilfredse end DSB’s kunder generelt (DSB's halvårlige kundeundersøgelse, DSB Kundebarometer).


For yderligere kommentarer kontakt DSB Kommunikation på 33-54 42 22.