I 2012 bremsede DSB den negative udvikling

I 2012 bremsede DSB den negative udvikling

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
22. marts 2013 kl. 11:06
  • Resultat før skat på 115 mio. kr. 
  • Forbedring på mere end 500 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i den danske forretning
  • Togkilometerprisen faldet 5 procent til 146 kr.
  • Rettidigheden forbedret til det bedste niveau, siden målingerne blev indført
  • Kundevækst i Danmark på 2 procent
  • Omdømme og kundetilfredshed stadig lav

”Vi er ikke i mål, men vi har bremset den negative udvikling", Jesper Lok, administrerende direktør

Med "Sundt DSB" satte vi os i begyndelsen af 2012 tre overordnede mål inden udgangen af 2014:

1. Økonomi i balance - forbedre økonomien med 1 mia. kr.
2. Tog man vil stole på - bedre rettidighed og trafikinformation
3. I mål hver gang - skabe en resultatorienteret kultur

Ved udgangen af det første år, er vi cirka halvvejs med milliarden samtidig med, at rettidigheden er forbedret markant.

Nøgletal

Vi fortsætter fokuset på økonomien og rettidigheden samt kampen for en sundere kultur i DSB. Vi ønsker en forbedrings- og resultatorienteret kultur præget af kundefokus, åbenhed og transparens.

”Insisterer vi ikke på at drive DSB som en virksomhed, så er der på sigt slet ikke noget DSB at drive.”, Jesper Lok, administrerende direktør

IC4 og IC2
Med aftalen, der blev underskrevet ultimo 2012 om slutleverancerne, har vi sikret større klarhed og uaf-hængighed. Men det ændrer ikke ved, at IC4 er et ulykkeligt kapitel i DSB's historie.
Vores fokus er nu på idriftsættelse. Det bliver en både frustrerende og langvarig proces præget af unødven-digt komplicerede og "skræddersyede" tog. Det kan lyde lavpraktisk, men skydetrin og klimaanlæg bliver begge store udfordringer de kommende år og videreudviklingen af togcomputeren ligeså.

Rejsekort
DSB har samlet investeret godt en mia. kr. i rejsekortet. DSB ejer 50,5 procent af aktierne i Rejsekort A/S, men kontrollerer kun 12,5 procent af stemmerne. Kortet er en fælles platform for den kollektive trafik, og DSB er derfor ikke det naturlige valg til at sidde for bordenden. Men det er vigtigt for Rejsekort A/S, at én gør det, ligesom det er vigtigt, at takst- og rabatstrukturen simplificeres, og at kortet fremadrettet betales af de kollektive trafikselskaber på transaktionsbasis.

Sårbar infrastruktur
Vi har fem afgørende jernbanebroer i Danmark. Alene de seneste to år har to af dem været lukket i længere perioder. Kunderne har været de store tabere, og samtidigt har DSB tabt næsten 75 mio. kr. på de to lukninger. Dette viser (eller understreger) behovet for, at øge opmærksomheden på beredskab og plan B-løsninger for sammenbrud på de mest centrale infrastrukturelementer - den kollektive trafik har mange gange så mange rejsende over bælterne og gennem "røret" (mellem Vesterport og Østerport) som på Storstrøms- og Limfjordsbroerne tilsammen.

Store investeringer forude
Med de vedtagne anlægsprojekter og den foreslåede togfond forventes der at blive investeret mere end 70 mia. kr. i jernbanen i perioden frem til 2025. Dette hilser DSB meget velkomment. Det beløb omfatter ikke indkøb af togmateriel. I takt med at ”Sundt DSB” retter op på indtjeningen, så den står i mål med det nuværende gældsniveau, bliver soliditeten den største udfordring for fremtidige investeringer.

"DSB skal ikke bare være sundt. DSB skal være solidt.", Peter Schütze, formand

DSB’s bestyrelse har fra 2013 besluttet ikke at indstille udlodning af udbytte, før soliditetsgraden er kommet over 30 procent.

Fokus
Det er vigtigt, at vi anerkender, at DSB i bund og grund drejer sig om at optimere togdriften i Danmark. Alle øvrige aktiviteter bliver vi nødt til at sætte spørgsmålstegn ved - varetages de bedre af andre? Med flere og flere elektroniske billetprodukter kommer økonomien for kioskerne under pres, og stationerne er allerede en økonomisk byrde for DSB. Der er på mange måder mere historik end fremtidig logik i den nuværende struktur.

Vi er åbne overfor forandringer. Vores fokus er at skabe et solidt og konkurrencedygtigt DSB, som kan være med til at gøre den kollektive trafik i Danmark effektiv, sammenhængende og pålidelig.

Fornyelsen og forandringen vil bygge videre på den engagerede indsats, som DSB’s medarbejdere har ydet i 2012.

Link til rapport