DSB standser al kørsel med IC4 indtil videre

DSB standser al kørsel med IC4 indtil videre

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
14. november 2011 kl. 22:31
IC4-togene er fra tirsdag den 15. november om morgenen taget ud af drift. 

Det er en konsekvens af, at der sideløbende med Havarikommissionens undersøgelser, er fundet ligheder mellem signalforbikørslen i Marslev i sidste uge og en hændelse i Høje Taastrup den 4. november.

Derfor har DSB's ledelse besluttet at indstille al kørsel med IC4-tog indtil videre.

I hændelsen i Høje Taastrup, som DSB netop har modtaget de sidste analyser af, har et andet IC4-tog passeret et rødt signal med ganske få meter.

Dermed kan DSB ikke afvise, at der er tale om en generel fejl og har derfor besluttet at standse al kørsel med IC4-tog indtil begge hændelser er undersøgt af Havarikommissionen, og der er fundet en afklaring på situationen.

"Der har indtil nu ikke været nogen indikationer af, at der har været tale om en generel fejl, men vi har i forbindelse med vores granskninger af indrapporteringer af tilsvarende hændelser, konstateret endnu en signalforbikørsel, hvor der er visse ligheder i hændelsesforløbet op til forbikørslen, og vi har derfor, som en ekstraordinær sikkerhedsforanstaltning, valgt at indstille al kørsel med IC4-tog indtil videre. Sikkerhed går forud for alt andet," siger koncerndirektør for DSB Vedligehold Frank Olesen.

Som følge af den første hændelse mandag den 7. november valgte DSB at nedsætte den højeste tilladte hastighed ved kørsel med IC4-tog fra 180 til 140 km/t og gøre magnetskinnebremsen, der ikke er sikkerhedsbærende, obligatorisk sammen med togets øvrige to sikkerhedsbærende bremsesystemer.

I videst muligt omfang indsætter DSB andre togtyper i de afgange, der var planlagt kørt med IC4-tog. 

DSB ved på nuværende tidspunkt ikke, hvornår IC4-togene igen kommer i drift og afventer de nærmere undersøgelser, der bliver foretaget i tæt samarbejde med Havarikommissionen.

Koncerndirektør Frank Olesen har ikke yderligere kommentarer, før Havarikommissionen har gennemført deres undersøgelse.

 

DSB Kommunikation