DSB nedlægger stillinger i administrationen

04. marts 2019 kl. 11:59

I marts 2019 reducerer DSB administrationen med ca. 100 stillinger. Eftersom der har været tilbageholdenhed med genbesættelse af ledige stillinger, kan antallet af opsigelser reduceres, men ca. 60 medarbejdere vil blive opsagt med udgangen af marts. Det endelige antal afhænger af, hvor mange der vil tage imod et tilbud om frivillige fratrædelsespakker.

”DSB er udfordret af stigende konkurrence fra billigere biler og busser samt overdragelse af strækninger til andre operatører. Det betyder, at vi løbende skal minimere vores omkostninger og tilpasse virksomheden til fremtidens krav, herunder en mere effektiv administration og en yderligere reduktion af medarbejderstaben. Vi har tidligere effektiviseret administrationen med en reduktion i antallet af medarbejdere og ledere, og senest har vi nedlagt et direktørområde i DSB,” siger adm. direktør Flemming Jensen, og fortsætter:

”Med de aktuelle stillingsnedlæggelser er vi tættere på vores mål om at nedbringe omkostningerne i administrationen med 25 procent. Men vi vil også i fremtiden have fokus på løbende at tilpasse organisationen på alle områder.”

Reduktionen vil omfatte både medarbejdere og ledere. DSB tilbyder frivillige fratrædelsesordninger i håbet om at mindske antallet af ufrivillige opsigelser.