DSB melder sig ind i Dansk Industri

15. december 2017 kl. 10:02

DSB melder sig ind i Dansk Industri (DI). Indmeldelsen ligger i naturlig forlængelse af DSB’s strategi om at gøre selskabet mere markedsorienteret. Med indmeldelsen får DSB sammenlignelige overenskomster med andre togselskaber, som DSB typisk sammenlignes med. Det betyder, at størstedelen af medarbejderne i DSB bliver omfattet af nye overenskomster fra 1. april 2018.

”DSB oplever stigende konkurrence fra private selskaber indenfor andre transportformer, ligesom DSB igennem flere år er sammenlignet med private togselskaber,” siger adm. direktør Flemming Jensen og uddyber:

”Det har derfor været et ønske fra DSB’s ledelse, at DSB får markedsorienterede aftalevilkår, samt at have en mere direkte indflydelse i centrale overenskomstforhandlinger.

Indmeldelsen i Dansk Industri betyder også, at DSB får styrket sin rolle i transportbranchen:

”DSB vil kunne deltage i de forskellige udvalg i DI på lige fod med øvrige operatører og dermed få større indflydelse i en branche, hvor DSB i dag står alene. DSB får dermed mulighed for at påvirke meningsdannelsen i branchen,” siger Flemming Jensen.