DSB Kundeambassadør anbefaler forbedringer af HyperCard og UddannelsesKort

DSB Kundeambassadør anbefaler forbedringer af HyperCard og UddannelsesKort

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
26. april 2012 kl. 10:28

DSB Kundeambassadør Helle Fuhrmann, der siden januar 2012 har undersøgt HyperCard og UddannelsesKort, har nu afleveret sin anbefaling til DSB's administrerende direktør.

Baggrunden for, at kundeambassadøren indledte undersøgelsen, var de mange kundehenvendelser, som DSB modtog om de to kort.

Kritikken fra de uddannelsessøgende har især drejet sig om en forsinket eller manglende levering af deres kort.
»Undersøgelsen viser, at der har været grundlag for de unges kritik, og vi kan også konstatere, at uforholdsmæssigt mange studerende har haft behov for vejledning og hjælp ved bestillingsprocessen,«  siger Helle Fuhrmann.

Undersøgelsen har omfattet såvel interne som eksterne samtaler og interviews, og Helle Fuhrmann har blandt andet talt med flere af studerende, med uddannelsessteder og med Uddannelsesstyrelsen.

»Den fremgangsmåde, der har ligget til grund for bestilling og udstedelse af de to kortformer har en række svagheder, og jeg har derfor anbefalet DSB, at der gennemføres ændringer i processen for bestilling, betaling og levering af kortene for at sikre, at de når frem til de studerende til tiden,«  forklarer Helle Fuhrmann.

I dag sker godkendelse og bestilling af kortene som én proces, hvor Uddannelsesstyrelsen, skolen og DSB alle er involveret.

DSB Kundeambassadør anbefaler, at processen fremover deles, således at Uddannelsesstyrelsen og skolen står for at godkende den studerende. Herefter kan den studerende bestille og betale sit kort i én proces direkte hos DSB.

»Det vil skabe større sikkerhed for levering til tiden, og det vil desuden betyde, at leveringstiden fra bestilling og betaling, til den studerende modtager sit kort, vil kunne skæres ned,«  siger Helle Fuhrmann.

Kundeambassadøren anbefaler også, at der sker en forenkling og tydeliggørelse af information og vejledning ved bestilling, så det bliver tydeligere, hvor i processen bestillingen befinder sig, hvad næste skridt er, og hvem den studerende skal henvende sig til i tilfælde af problemer.

Se DSB Kundeambassadørs anbefaling her

Henvendelser til DSB's kundeambassadør kan ske via DSB Kommunikation på 2468 0000.