DSB justerer organisationen

DSB justerer organisationen

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
24. august 2015 kl. 13:30

DSB gennemfører nu en justering af organisationen. Justeringen præciserer DSB’s fokus på kernevirksomheden og samler hovedansvaret for denne i to hovedområder: ”Drift” med fokus på operation og vedligehold, samt ”Kommerciel” med fokus på kunder, produkter og indtægter.

Samtidigt bliver en ny enhed etableret: ”Strategi og Togmateriel” under ledelse af direktør Jürgen Müller, der som tidligere udmeldt tiltræder den 1. oktober. Der bliver tale om en enhed, der skal samle DSB’s strategiske arbejde samt arbejdet med udvikling af eksisterende materiel og indkøb af nyt.

Justeringen af organisationen betyder, at DSB fremover integrerer Operation og Vedligehold i én driftsorganisation, under ledelse af den nuværende direktør for Operation Anders Egehus. Denne ændring betyder, at den hidtidige direktør for Vedligehold A/S Steen Schougaard Christensen efter gensidig aftale stopper i DSB.

I den forbindelse siger adm. dir. for DSB Flemming Jensen:
 ”Jeg vil gerne takke Steen for en meget flot indsats i DSB, hvor han gennem årene har påtaget sig vanskelige og vigtige opgaver. Opgaver, som han har taget fat på med en ihærdighed og dygtighed, som vi i hele virksomheden har nydt godt af. Det har været min vurdering, at tiden nu er den rette til at integrere de to organisationer i én, for dermed at skabe mere enkelthed og fokusering i den måde vi organiserer dette helt centrale område i DSB på. Jeg ønsker på egne og virksomhedens vegne Steen held og lykke fremover. ”

Ændringerne i DSB’s ledelse betyder også, at der bliver ændret lidt på de øvrige centrale funktioner.

DSB’s nuværende chef for Jura, Mette Rosholm, udnævnes til direktør for Personale & Jura. Susanne Mørch Koch, der midlertidigt har varetaget funktionen som HR-direktør ved siden af arbejdet som kommerciel direktør, kan nu efter eget ønske fokusere al sin tid på opgaverne som Kommerciel direktør.

De øvrige direktører fortsætter som i dag.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra 1. september.