Beslutningsoplæg vedrørende Fremtidens tog

Beslutningsoplæg vedrørende Fremtidens tog

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
26. august 2014 kl. 11:00

DSB har afleveret beslutningsoplægget ”Fremtidens Tog” til Transportministeriet.

Oplægget ligger i forlængelse af den politiske beslutning om Togfonden DK og beskriver grundlaget for, hvordan indkøbet af fremtidens tog til fjern- og regionaltrafikken kan gennemføres.

Oplægget har fokus på risikominimering og på at realisere de samfundsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige gevinster af elektrificeringen af jernbanen.

Beslutningsoplægget præsenterer, efter aftale med Transportministeriet, syv materielscenarier, der vil danne basis for beslutning om valg af togtype også til timetrafikken, og om det samlede antal togtyper. De væsentligste overskrifter i oplægget er:

  • Et behov på ca. 275 nye togsæt i 2030 fordelt på to-tre togtyper
  • En investeringspris på skønnet 20-22 mia. kr. plus risikotillæg samt et antal afledte projekter
  • Behov for nærmere vurdering, af under hvilke omstændigheder timemodellen kan realiseres

”Fremtidens tog skal være pålidelige tog. Vi kender alle IC4 togenes historie.  Den er der ingen, allermindst DSB, der ønsker, skal gentage sig. Derfor er der i planen også opsat en række indkøbsprincipper og processer, der skal minimere risikoen,” siger direktør for Operation i DSB Anders Egehus.

Det betyder blandt andet at:

  • Fremtidens tog så vidt muligt skal baseres på afprøvet materiel/produktplatforme
  • Der skal være en grundig prækvalifikation af leverandører
  • Hele eller dele af vedligeholdet af de nye tog skal kunne udliciteres til togleverandøren

Med afleveringen af beslutningsoplægget er første fase for en kommende toganskaffelse tæt på sin afslutning. Der udestår ekstern kvalitetssikring af oplægget, som skal sikre, at mangler og lignende identificeres så tidligt i forløbet som muligt.

Forudsat at oplægget godkendes, og DSB bliver udpeget til at forestå indkøbet af fremtidens tog, fortsættes arbejdet herunder med at uddybe udbuds- og kontraktstrategien, udforme udbudsmateriale samt at etablere en egentlig programorganisation i DSB.

”Vi ønsker en så åben proces om fremtidens tog, som muligt. Derfor offentliggør vi beslutningsoplægget allerede nu. Mange konklusioner udestår her efter første fase og forude er en lang og omfattende proces.  Der vil løbende og helt naturligt være temaer, der skal behandles dybere, i takt med at arbejdet skrider frem,” siger Anders Egehus.

Læs beslutningsoplægget vedrørende Fremtidens tog (pdf).