Alstom kan fortsat deltage i udbudsprocessen om Fremtidens Tog

18. januar 2019 kl. 16:06

Alstom kan fortsat deltage i udbudsprocessen om Fremtidens Tog. Det fastslår Klagenævnet for udbud i en kendelse i dag. Alstom havde i forbindelse med prækvalifikationen lavet en fejl i sit materiale, som virksomheden ønskede at rette for at opfylde de økonomiske krav. Det mente DSB objektivt set ikke var lovligt i forhold til de udbudsretlige regler, bl.a. pga. hensynet til de andre bydere i konkurrencen. Alstom tog herefter sagen til Klagenævnet for Udbud:

”DSB har modtaget Klagenævnet for Udbuds klare kendelse med tilfredshed. Den juridiske usikkerhed, der var omkring fortolkningen af reglerne, er afklaret, og endnu vigtigere opretholder den en høj konkurrence igennem hele udbudsprocessen, ” siger Jürgen Müller, direktør for Strategi og Materiel, DSB

Udbudsprocessen fortsætter processen med kendelsen som planlagt.  

Læs mere om sagen hos Nævnenes Hus