Planen for IC4-togenes fremtid offentliggjort

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
15. december 2016 kl. 14:30

IC4-togenes fremtid bliver primært som regionaltog, indtil DSB begynder indfasningen af nye elektriske togsæt i 2024, hvorefter IC4-togene udfases i takt med de elektriske togsæt indsættes.  Det betyder samtidig, at værdien af IC4-togene forventes nedskrevet i forbindelse med årsregnskabet 2016, så værdien passer til den fremtidige brug. Det er hovedkonklusionerne i den tilbagemelding fra DSB, der evaluerer arbejdet med IC4-togene og som fremgår af aftalen mellem den daværende regering, SF og Enhedslisten om ”Passagertrafik i Danmark 2015-2024”, hvor der står, at ”der sidst i 2016 tages stilling til hvor mange IC4/IC2, der skal færdiggøres og idriftsættes på baggrund af de yderligere erfaringer, der er gjort”. Evalueringen og dens anbefalinger blev i dag præsenteret for Folketingets Transportudvalg.   

”Planen for IC4-togene ligger i direkte forlængelse af DSB’s udmelding tidligere i år, om at IC4-togene ikke kommer til at udgøre rygraden i landsdelstrafikken og udfasningen af IC2-togene. DSB har, siden den eksterne konsulentrapport om IC4-togene blev offentliggjort i december 2014, arbejdet hårdt på at implementere de anbefalede forbedringer, for at IC4-togsættene kunne nå de opstillede mål,” siger Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB, og fortsætter:

”Men tallene fra de løbende statusrapporter taler deres tydelige sprog: Indsatsen løfter ikke toget i en grad, hvor vi kan tro på, at vi kan nå målene. Det er på den baggrund, at DSB er kommet frem til konklusionerne i vores tilbagemelding til Folketingets transportudvalg”  

Det er ikke muligt at anskaffe alternativt dieselmateriel, der kan erstatte IC4-togene i perioden fra i dag til 2024. Derfor sætter DSB IC4-togene i drift efter en minimalistisk indsættelsesplan. DSB vil fremover fokusere på at minimere antallet af fejl på togsættene, der fører til forsinkelser og derudover sikre, at det nødvendige antal tog er klar til den daglige drift. Det betyder blandt andet, at arbejdet med at forbedre komforten i passagerafsnittene og udviklingen af togsættene, så de kan koble til og fra hinanden i drift, bliver indstillet.  

DSB vurderer, at antallet af IC4-togsæt, der kan indsættes dagligt, med en målrettet indsats kan øges fra de nuværende 30-32 togsæt til cirka 40. Dette mål skal opnås ved at udvide den nuværende værkstedskapacitet med 30 procent flere håndværkere til at udbedre fejl på IC4-togene samt udføre fejlretning på togene i flere af døgnets timer. Desuden skal antallet af tog, der stilles til rådighed for driften, øges til i alt 77 togsæt.                          

Det er DSB’s vurdering, at der fortsat er en risiko for, at IC4-togene får mange fejl, der medfører forsinkelser, på trods af den fokuserede indsats. Der til kommer, at der desuden kan opstå nye og endnu ukendte fejl som følge af den øgede brug af togsættene. For at sikre kunderne mod konsekvenserne af en eventuelt yderligere forværring af IC4’s såkaldte driftsstabilitet, forbereder DSB muligheden for indkøb af supplerende materiel til eventuel indfasning i den sidste del af IC4-togenes forventede levetid. Dette gøres hensigtsmæssigt ved at forberede et udbud af togvogne og ved i givet fald at udnytte hele eller dele af optionen på yderligere el-lokomotiver i det igangværende udbud. En option der skal tages endelig stilling til senest i 2019.

”Med konklusionerne i denne rapport har DSB samlet set en stærk og realistisk plan til at opfylde behovet for plads til passagerne i togene frem mod indkøbet af elektriske togsæt. Samtidig kan vi se en slutdato for IC4-togene i horisonten og dermed sætte et punktum for et ulykkeligt kapitel i DSB’s historie,” slutter Flemming Jensen.

Læs IC4-evaluering