IC4 sendes til afsluttende eksamen

IC4 sendes til afsluttende eksamen

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
23. juni 2014 kl. 14:00

DSB har besluttet at igangsætte ny undersøgelse af IC4/2-togene for at få belyst, om det er realistisk og økonomisk forsvarligt at få togene ud at køre med en tilstrækkelig høj driftsstabilitet.

De seneste par års driftserfaringer viser, at lidelseshistorien om IC4/2 ikke stopper med leverancen af togene, som blev afsluttet med otte års forsinkelse ved overtagelsen af det sidste af de 105 togsæt i oktober sidste år. Senest har mangelfuld kommunikation mellem koblede togsæt, aksellejekasser - og manifoldrevner tilføjet sig listen over udfordringer.

Endvidere forventes et igangværende undersøgelsesarbejde, blandt andet med inddragelse af internationale eksperter (DB Systemtechnik), at konkludere, at ikke alle komponenter er af den kvalitet, man kunne ønske.

Dette vil stå i modsætning til Atkins-rapporten fra 2011, der konkluderede, at de basale komponenter og systemer i IC4 togsættene er fundamentalt sunde, og at IC4/2 ikke har væsentlige tekniske problemer. Derudover summerede Atkins-rapporten op, at IC4/2 togene, selv med de nødvendige supplerende omkostninger til opgraderinger, fortsat ville repræsentere ”value for money”.
 
"Man bør i den situation vurdere, om fortsatte investeringer i IC4/2 er tiden og pengene værd. For selvom vores medarbejdere de seneste par år har haft god fremdrift med at rette op på kvaliteten af togene, så udestår der meget arbejde. Og der er næppe nogen tvivl om, at nye udfordringer vil komme til i takt med, at flere af togene kommer ud at køre," udtaler direktør for DSB Vedligehold A/S, Steen Schougaard Christensen.

Togfonden har også ændret forudsætningerne for arbejdet, tilføjer Steen Schougaard Christensen og uddyber:

"Med Togfonden kommer den danske jernbane endelig på niveau med resten af Europa, så vi fremover kan køre el-tog. Det betyder også, at IC4/2-togene ikke kommer til at køre lige så længe, som perspektivet var tidligere. Vi får med andre ord mindre gevinst af at løse de mange udfordringer med IC4/2,” siger Steen Schougaard Christensen.
 
DSB ønsker på baggrund af de seneste udfordringer og de ændrede forudsætninger at få uafhængige eksperter til at belyse, om det stadig vil være økonomisk og risikomæssigt rigtigt at fortsætte hele eller dele af arbejdet med at bringe IC4/IC2 op på et niveau, hvor de kan indsættes i landsdelstrafikken som oprindeligt planlagt.

"Vi er i færd med at udarbejde kommissorium, og opgaven skal, alt efter endeligt omfang, muligvis i udbud. Vi ønsker, at arbejdet kan komme i gang og færdiggøres hurtigt, men det vigtigste for os er, at det bliver gjort grundigt", siger Steen Schougaard Christensen.

I mellemtiden, og med mindre der viser sig nye store udfordringer, fortsætter arbejdet med at idriftsætte IC4/2-togene i takt med, at driftsstabilitet bedres.

"Man kan sige, at IC4/2 nu kommer til afsluttende eksamen, så vi kan få afklaret, hvad de kan, og hvad de ikke kan. Sideløbende hermed arbejder vi på en plan for, hvad der skal ske, såfremt IC4 ikke består sin eksamen. Der står jo ikke just tog parat til levering rundt omkring i Europa, så det eneste, der med sikkerhed kan siges om en plan B er, at det kan blive dyrt, og det bliver svært," konkluderer Steen Schougaard Christensen.