IC3-tog skal styrke Svendborgbanen mellem Odense og Svendborg

IC3-tog skal styrke Svendborgbanen mellem Odense og Svendborg

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
09. februar 2016 kl. 16:40

Svendborgbanen har i løbet af de senere måneder været ramt af svingende rettidighed og mange hel- og delaflysninger af tog. Situationen og løsningsmulighederne blev i går drøftet på et møde mellem Transportministeren, Banedanmark og DSB med henblik på at styrke rettidigheden og togdriften mellem Odense og Svendborg.

På baggrund af drøftelserne har DSB valgt, at togsystemet på Svendborgbanen mellem Langeskov og Ringe i videst mulige omfang vil blive betjent af IC3-tog i stedet for IC4-tog. Dette sker med fuld virkning fra 22. februar.

IC3-togene har tidligere kørt på strækningen, de har en høj driftsstabilitet og deres vendetid i Ringe er markant kortere end IC4-togene. Samlet set giver det færre forsinkelser, bedre muligheder for at rette op på de forsinkelser, der måtte opstå, og mindre  afsmittende effekt på de to andre togsystemer mellem Odense og Svendborg.

”Vi har i en periode haft IC4-tog på strækningen mellem Odense og Svendborg for at sikre et maksimalt antal siddepladser til kunderne, selv om togene ikke er ideelle til strækningen.  Beslutningen blev truffet efter vellykkede tests i 2014 – men vi må nu konkludere, at det ikke virker i praksis,” siger Anders Egehus, Driftsdirektør i DSB.

IC4-togene er bygget til intercitydrift og har generelt flere tekniske fejl end andre togtyper. IC4-tog er længere tid om at lukke døre og komme i gang, og IC4-tog har ingen stopknap, så toget skal altid stoppe på de fem stationer på Svendborgbanen, hvor togene ellers kun stopper, hvis der er kunder, der skal af eller på. Disse forhold påvirker i særlig grad stabiliteten på Svendborgbanen, der er enkeltsporet på det meste af strækningen og dermed meget følsom overfor selv små forsinkelser.

De to øvrige togsystemer mellem Svendborg og Odense vil udelukkende blive betjent af Desiro-tog. Desiro-togene er udstyret med stopknapper til passagerne, ligesom de accelerer hurtigere.  Samlet set er Desiro-togene mere egnede til driften på Svendborgbanen.

”Vores analyse viser, at strækningen mellem Ringe og Svendborg er mindre robust end strækningen mellem Ringe og Odense. Ved udelukkende at køre Desirotog mellem Ringe og Svendborg styrker vi populært sagt det svageste led, hvilket sammen med indsættelsen af IC3-tog skal styrke hele strækningen,” uddyber Anders Egehus.

Prisen for udelukkende at køre Desirotog mellem Ringe og Svendborg bliver en mindre sædekapacitet på nogle afgange, da DSB kun råder over et begrænset antal Desirotogsæt. Derfor må det forudses, at der på sidste del af strækningen mod Odense i morgentimerne og mod Svendborg i eftermiddagstimerne kan være passagerer, der må stå op, fordi der ikke er siddepladser nok.

”Endelig er der en række tiltag, vi arbejder med på den lidt længere bane. Vi er f.eks. i dialog med Banedanmark for at få styrket jernbaneinfrastrukturen på de sydfynske stationer hurtigst muligt. For eksempel med optimering af signalerne på banen eller i form af ekstra balisser, så togene kan accelerere hurtigere fra de enkelte stationer,” slutter Anders Egehus.