DSB skifter køreplan

DSB skifter køreplan

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
10. december 2009 kl. 09:12

Der kommer bedre tog og mere enkle køreplaner med ens minuttal hele dagen, når DSB får ny køreplan på søndag den 13. december. Det er tidligere end normalt, da DSB i flere år har skiftet køreplan i januar. Til gengæld er det samtidig med, at resten af Europa får nye køreplaner.

Køreplanen byder på mange forbedringer, og de er spredt ud over hele landet. Hvis vi starter i midten er der på Fyn indsat to nye pendlerlyntog ind fra Odense til København. Med tre stop undervejs: I Nyborg, Slagelse og i Valby. Togene har to afgange om morgenen og har en afgang tilbage om eftermiddagen.

Flere dobbeltdækkere til sjællænderne
På Sjælland bliver den største glæde for passagererne nok, at de kan se frem til at slippe af med de blå Bn-vogne og i stedet få de ventede dobbeltdækkere at køre i. Nogle er allerede ved at blive sat ind. De blå vogne kører herefter overvejende mellem København og Ringsted, og med enkelte tog på Nordvestbanen, dog ikke i myldretimerne. Når DSB får ca. otte af de udlånte IR4-tog tilbage fra DSBFirst, bliver de sidste blå vogne fjernet i andet halvår af 2010.

Derudover bærer Sjælland præg af mere ens minuttal og mere gennemskuelige køreplaner.

I Jylland kan østjyderne se frem til bedre forbindelser mellem Århus, Kolding og Esbjerg. Både flere direkte forbindelser og med kortere rejsetid. Og om fredagen kører der IC4-tog mellem Kolding og Århus.

Mellem København og Esbjerg indsættes ekstra InterCity tog, og fra Esbjerg indsættes nu også nattog mod hovedstaden, idet der bliver sat et tog ind kl. 1.50 fra Esbjerg, så vestjyderne kan være i Kastrup Lufthavn kl. 5.59.

Til januar vil det nye ICL Nonstop blive sat ind mellem København og Århus, hvor det kører uden stop mandag til torsdag, to afgange om morgenen og to afgange om eftermiddagen.

De nye køreplaner ligger på www.dsb.dk/Find-og-kob/Indland/koreplaner/ og kan hentes på stationerne.

Nedenfor er der en oversigt over de væsentligste ændringer i den nye køreplan, som træder i kraft ved midnat natten til søndag:

Nye afgangstider i hele landet
Grenåbanen og Vejle-Herning-Holstebro-Struer er de eneste strækninger, der beholder deres afgangstider. Ellers bliver afgangstiderne ændret på både Sjælland, Fyn og Jylland.

Pendlerne får nye lyntog mellem Odense og København
Køreplansskiftet giver flere hurtige forbindelser for de pendlere, der rejser mellem Fyn og hovedstaden med det nye pendlerlyn. Togene vil kun standse i Nyborg, Slagelse og Valby.

De nye pendlerlyn kører fra Odense kl. 6.29 og 6.56 og fra København kl. 16.27. Afgangstiden i Nyborg kommer til at passe med pendlerbussen fra Svendborg.

Flere direkte tog mellem Esbjerg og København
Vestjyderne får flere direkte tog fra Esbjerg til København. Både om morgenen og om eftermiddagen, men også om natten vil man nu kunne hoppe på toget i Esbjerg og køre til København.

De nye tog vil køre fra København H mandag til lørdag kl. 7.30 og mandag til fredag og søndag kl. 15.30. I modsat retning køres fra Esbjerg mandag til fredag og søndag kl. 14.41.

Der er indført et nyt nattog, som kører fra Esbjerg kl. 1.50 og er fremme på København H kl. 5.36 og derefter til Kastrup  Lufthavn. Det giver større mulighed for at nå et tidligt fly.

Jylland bliver bundet bedre sammen
DSB binder Østjylland bedre sammen ved at indsætte direkte tog mellem Århus og Kolding uden det lange ophold i Fredericia, og med moderne tog, og alt i alt bliver rejsetiden reduceret med op til 34 minutter. Det kommer også passagererne fra Esbjerg til gavn. Ved at skifte tog i Kolding får de reduceret rejsetiden til Århus med op til en halv time.

Samtidig bliver der fortsat direkte tog mellem Esbjerg og Århus. Fra Århus kl. 6.08, 13.07 og 15.07 – og fra Esbjerg kl. 5.30 og 6.49.

Ekstra stop på Svendborgbanen
Fra køreplanskiftet vil bytoget, der kører mellem Odense og Svendborg mandag til lørdag i dagtimerne, nu også standse i Svendborg Vest. Det betyder, at der i stedet for et tog i timen bliver halvtimesdrift. På den måde kan man tilgodese de mange uddannelsesinstitutioner, der er i Svendborg Vest. Der bliver også lavet bedre busforbindelser til stationen, og der er mulighed for at etablere flere parkeringspladser.

Overskuelige køreplaner på Sjælland
I stedet for fem forskellige køreplaner med forskellige minuttal er der fra køreplanskiftet kun tre køreplaner for de sjællandske tog, som passagererne skal forholde sig til: Én køreplan for hele dagen med et tog i timen, én køreplan i dagtimerne mandag til fredag fra kl. 6-19 og én køreplan for myldretiden om morgenen og om aftenen i tidsrummet mellem kl. 6 og 9 og kl. 15-18.

Det giver faste minuttal og et fast standsningsmønster i dagtimerne frem til kl. 20 i stedet for, at minuttallene skifter i løbet af dagen. Det gælder dog ikke fuldstændigt for Nordvestbanen mellem Holbæk og Kalundborg, hvor man har valgt at imødekomme pendlerønsker om enkelte hurtigere tog og enkelte ekstra stop frem for helt faste minuttal og standsningsmønstre. 

Flere tog til Trekroner
Det er et stort ønske, DSB nu får opfyldt for passagererne i Trekroner, når der fra køreplanskiftet bliver sat flere tog ind mellem København og Trekroner.
Hele dagen kører der i begge retninger et tog mere mod København, så der kommer til at køre fire tog i myldretiden og tre tog resten af dagen.

Ens minuttal i Viby og Borup
Viby Sj. og Borup får i morgen- og eftermiddagstimer en ”rigtig” halvtimesdrift, hvor der i dag er timer med 20 og 40 minutters mellemrum mellem togene.

Kortere rejsetider på Nordvestbanen
I weekender og i aftentimer, hvor der kun kører et tog i timen mellem København og Kalundborg, bliver rejsetiden nedsat med ca. 10 minutter.

Kortere rejsetid på Sydbanen
Om morgenen mod København kommer der nu hurtige tog uden stop mellem Næstved og Høje Taastrup. Der bliver også kortere rejsetid mellem Nykøbing F og København med timetoget som standser alle steder. Derudover kommer der flere afgange på Sydbanen med ICE-TD togene, blandt andet om morgenen kl. 5.44 fra Nykøbing F med ankomst i København kl. 7.11. Det vil også være helt slut med blå vogne på Sydbanen, og med baggrund i 2009's store sporarbejde, sættes hastigheden mellem Vordingborg og Ringsted nu op til 160 km/t

Flere gode tog
45 nye dobbeltdækkere bliver leveret i slutningen af 2009. Der vil herefter overvejende være dobbeltdækkertog og kun enkelte blå Bn-vogne i myldretidstimerne mellem Ringsted og København og på enkelte afgange på Nordvestbanen. De blå vogne mellem Ringsted og København bliver erstattet af ca. otte IR4-tog, der kommer tilbage fra DSBFirst i andet halvår af 2010.

Århus-København uden stop
Fra den 19. januar kan kunderne køre mellem Århus og København uden stop. Det betyder, at turen kommer til at tage cirka to timer og fyrre minutter. Udover den reducerede rejsetid er der adgang til alle DSB 1' fordele i togene, for eksempel fri internet, og man får en udvidet service, hvis man booker en DSB 1'-plads. Den direkte forbindelse mellem Århus og København får navnet ICL Nonstop, kører mandag til torsdag og har afgang både morgen og eftermiddag fra begge byer. Der kræves pladsbillet for at rejse med de nye, hurtige tog.

Ændringer på S-tog
Også på S-togsnettet er der nye køreplaner fra den 13. december. De største ændringer er på linjerne A, Bx og H.
Linje A fortsætter i dagtimerne mandag–fredag til Solrød Strand hvert 20. minut. Det betyder blandt andet, at kunder på Solrød, Karlslunde og Greve får tre ekstra tog i timen til og fra København.

Linje Bx kører ikke længere til Farum, men kun fra Høje Taastrup til Østerport.
Til gengæld fortsætter linje H i myldretiden, både morgen og aften, til Farum, som erstatning for har linje Bx. Uden for myldretiden og i weekenden kører linje H kun fra Frederikssund til Østerport som i dag.

Om lørdagen starter togene i de hvide tider i køreplanen en time senere end i dag. Den time bliver til gengæld lagt til om eftermiddagen, hvor der er 10-minutters drift helt til kl.17 i stedet for til kl. 16. Dermed får flere kunder en bedre forbindelse lørdag eftermiddag, når de har været på indkøb.