DSB og AnsaldoBreda indgår aftale om slutleverance af IC4- og IC2-togsæt

DSB og AnsaldoBreda indgår aftale om slutleverance af IC4- og IC2-togsæt

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
18. december 2012 kl. 13:14
 • DSB og AnsaldoBreda indgår aftale om slutleverancen af IC4- og IC2- togsættene.
 • Alle togsæt skal leveres inden udgangen af oktober måned 2013, sker det ikke kan DSB annullere resten af togsætordren.
 • AnsaldoBreda anerkender DSB’s kompensationstilgodehavende på 550 mio. kr. for de forsinkede togsæt, og DSB afgiver ordre på en række vitale reservedele og opgradering af tog-computersoftware.
 • DSB sikrer aftale om overdragelse af computersoftware mv.
 • Aftalen afklarer en række væsentlige usikkerheder og stridspunkter, men ændrer ikke ved at IC4 leverancen har været et ulykkeligt kapitel i DSB’s historie.

AnsaldoBreda er forsinket med leverancen af 22 IC4-togsæt og 14 IC2-togsæt, og der er usikkerhed om den fremtidige leverance af en række vitale reservedele samt om opgradering af togcomputersoftwaren (TCMS). DSB har i mere end et år forhandlet med AnsaldoBreda om konsekvenserne af den forsinkede slutleverance og tilbageholdt betalinger siden februar 2012. Nu har parterne indgået en aftale om slutleverancer for IC4 og IC2.
 
"Aftalen afklarer en række væsentlige usikkerheder og stridspunkter, men den ændrer ikke ved, at IC4-leverancerne har været en ulykkelig situation for alle parter," udtaler Frank Olesen, ansvarlig for IC4-programmet.

Aftalen giver DSB mulighed for at annullere togsæt, hvis AnsaldoBreda ikke lever op til de nye leveringsfrister, henholdsvis ultimo september 2013 for IC4 og ultimo oktober 2013 for IC2.

"Det har fra flere sider været nævnt, at DSB burde hæve IC4-kontrakten. Mange juridiske forhold skal være opfyldt samtidigt, for at vi under den nuværende kontrakt kan hæve, og konsekvenserne ville være både uklare, årelange og risikobetonede. Den nye aftale anerkender vores kompensationstilgodehavende og giver os utvetydig mulighed for at annullere restleverancerne, hvis der sker yderligere forsinkelse," siger Frank Olesen.

FAKTA:

 • Aftalen giver DSB annulleringsret for de togsæt, der ikke er leveret til en bestemt dato (ultimo september 2013 for IC4 og ultimo oktober 2013 for IC2).
 • Aftalen giver DSB rettighed og mulighed for selv eller i partnerskab at tage ansvaret for videreudviklingen af TCMS-systemet.
 • Aftalen indeholder køb af en række vitale ydelser/rettigheder/værktøjer bl.a. ekstra boggier.
 • DSB overtager fra AnsaldoBreda aftalen med DSB Vedligehold om at opgradere resten af NT-togsættene. Overtagelsen ændrer ikke ved det forhold, at fastprisaftalen har været tabsgivende for DSB Vedligehold.
 • AnsaldoBreda anerkender DSB’s kompensationstilgodehavende på 550 mio. kr.
 • Rabataftalen på 500 mio. kr. (hvoraf ca. 200 mio. kr. er udnyttet) forlænges til ultimo september 2013.

DSB har ikke yderligere kommentarer.

DSB Kommunikation