DSB genindfører 10-minutters drift til Københavns Lufthavn

Øresundstogene begynder at køre i 10-minutters drift mellem København H og Københavns Lufthavn fra mandag den 24. april. Og så er der udsigt til yderligere forbedringer efter sommerferien

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
12. april 2017 kl. 11:23

Fra den 24. april kører DSB igen tog mellem København H og Københavns Lufthavn hvert 10. minut. Togene, der standser undervejs i Ørestad og Tårnby, kører uændret hvert 20. minut.Med ændringen får kunderne, der rejser til Sverige, 12 minutters kortere rejsetid.

Det forklarer direktør for DSB Drift Anders Egehus:
”Kunderne, der skal til lufthavnen, får dobbelt så mange afgange. Og for langt de fleste kunder, der skal videre til Sverige, betyder ændringen, at de opnår 12 minutters kortere rejsetid, fordi de kommer hurtigt gennem ID-kontrollen og fortsætter rejsen med samme tog,” siger han.

Fjerntog fra lufthavnen til august
Fra den 7. august gennemfører DSB endnu en justering af køreplanen. Den betyder blandt andet, at InterCity- og omkring halvdelen af InterCityLyn-togene igen kommer til at køre fra Københavns Lufthavn til København H, Odense, Aarhus H og Aalborg.

10-minutters drift fra Ørestad og Tårnby til august
Også Ørestad og Tårnby kan se frem til forbedringer, når togene fra den 7. august igen standser hvert 10. minut. DSB ville gerne have gennemført forbedringen noget før, men det har desværre ikke været muligt.

”Af hensyn til de andre togselskaber, der kører på strækningen, kan vi ikke uden videre begynde at standse i Ørestad og Tårnby. Der skal en køreplansændring gældende for alle selskaberne til, før det kan lade sig gøre,” forklarer Anders Egehus.Fem tog er fra den 7. august fortsat nødsaget til at passere Ørestad og Tårnby uden at standse.

DSB tester 10-minutters drift over Øresund i myldretiderne
DSB gennemfører den 6-8. juni testkørsler, der afdækker, om det er muligt at genoptage 10-minutters driften over Øresund i myldretiderne. Det er blandt andet betinget af, at det er muligt at afkorte holdetiden i Københavns Lufthavn fra otte til seks minutter.Falder prøvekørslerne tilfredsstillende ud, begynder DSB den 7. august at køre op til fire ekstra tog fra Malmö C til København H om morgenen og op til tre ekstra tog den modsatte vej om eftermiddagen.

Anders Egehus gør opmærksom på, at det væsentligste er at kunne levere kunderne en robust køreplan.

”Vi fortsætter arbejdet med at forbedre køreplanen til glæde for kunderne, men vi gør samtidig opmærksom på, at grænsen for, hvor mange tog, der er plads til at køre, er ved at være nået, så længe vi udfører ID-kontrol i lufthavnen,” siger han, der understreger, at DSB er i tæt dialog med Banedanmark, som er dem, der tildeler køretider på strækningen.

Hos Pendlerklubben BroenLive vækker DSB’s initiativ stor begejstring.

”Indtil nu har der været taget flere små skridt i retning af en normalisering af togdriften. Denne gang tager DSB et solidt skridt, og det er vi rigtige glade for. Jeg kender rigtig mange, der har opsagt pendlerkortet, siden introduktionen af ID-kontrollen, og jeg håber, at det her kan være med til at vinde nogle af dem tilbage,” siger pendlertalsmand Ture Ertmann.

Fakta om ID-kontrol
• ID-kontrollen har i 2016 kostet omkring 70 mio. kroner i direkte omkostninger. Der er indgået aftale om, at Skånetrafiken betaler halvdelen af udgifterne til DSB, så det koster hvert selskab 35 mio. kr.
• I det forløbne år har DSB oplevet 12 pct. færre passagerer på togene over Øresund i forhold til 2015, og det har betydet, at 2,2 millioner færre passagerer på strækningen. I årene før havde strækningen en passagerfremgang, der nu er væk.