DSB forenkler ID-kontrollen for rejsende mod Sverige

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
22. december 2016 kl. 16:30

Fra den 30. januar 2017 forenkler DSB ID-kontrollen i Københavns Lufthavn til glæde for kunderne. Fremover vil togene mod Sverige både ankomme og afgå i samme spor. Det betyder, at kunder, der rejser til Sverige, slipper for vandreturen op gennem lufthavnens terminal 3 og ned på det modsatte spor.

”Vi har testet forskellige måder at gennemføre ID-kontrollen på i løbet af efteråret – og den løsning, som vi iværksætter gør det først og fremmest nemmere at være kunde. Derudover gør den køreplanen mere robust – med andre ord bliver risikoen for forsinkelser som følge af ID-kontrollen mindre. Endelig er det den løsning, pendlerne har tilkendegivet, at de synes bedst om,” siger DSB’s informationschef Tony Bispeskov.  

Med det nye kontrolkoncept bliver der skabt mulighed for at køre flere tog til og fra lufthavnen. Når driften med det nye koncept er stabil, vil DSB begynde at teste 10-minutters drift mellem Københavns Hovedbanegård og lufthavnen.

”Vi tager ét skridt ad gangen for at sikre, at ændringerne i togdriften til og fra lufthavnen ikke skaber nye gener for kunderne. Hvis testene af 10-minutters drift går godt, tager vi stilling til, om vi har mulighed for at fastholde den og fra hvornår,” siger Tony Bispeskov.

Forenklingen af ID-kontrollen giver samtidig DSB mulighed for at genoptage standsningerne med IC Bornholm i Københavns Lufthavn. Det sker ligeledes fra den 30. januar 2017.

Fakta om ID-kontrol

• ID-kontrollen har i 2016 kostet omkring 70 mio. kroner i direkte omkostninger. Der er indgået aftale om, at Skånetrafiken betaler halvdelen af udgifterne til DSB, så det koster hvert selskab 35 mio. kr.

• I det forløbne år har DSB oplevet 12 pct. færre passagerer på togene over Øresund i forhold til 2015. I årene før havde strækningen en passagerfremgang, der nu er væk.

• I perioden frem til og med den 15. december 2016 har DSB kørt omkring 22.800 tog mod Sverige.

• DSB har modtaget henvendelser om 27 sager med manglende eller mangelfuld ID for passagerer, der er nået til Sverige. I én sag har den svenske Transportstyrelse afgjort, at DSB skal tildeles sanktionsafgift om manglende ID på 10.000 svenske kroner.

• DSB har meddelt den svenske transportstyrelse, at selskabet ikke er enig i afgørelsen, men pga. af bødens størrelse anker DSB ikke afgørelsen.