DSB fastholder historisk høj rettidighed i 2013

DSB fastholder historisk høj rettidighed i 2013

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
20. januar 2014 kl. 12:00

2013 blev et godt år for rettidigheden for DSB på trods af hårde odds. Hele 92,9 procent af alle Fjern- & Regionaltog ankom og kørte til tiden i et år, hvor både vejr og sporarbejder medførte store udfordringer for togtrafikken. Selv om det er en tilbagegang på 1,4 procentpoint i forhold til rekordåret 2012, er der tale om det næstbedste resultat for Fjern & Regionaltogene i mere end 10 år.

Også DSB Øresund kom samlet set godt igennem 2013 med en togrettidighed inklusive aflysninger på 90,5% og forbedrede dermed sidste års resultat med 0,2 procentpoint.

”Det vidner om en flot indsats af vores medarbejdere, når vi sammen med Banedanmark har kunnet levere så god en rettidighed i et år præget af både storme og sporarbejder,” siger Anders Egehus, direktør for Operation i DSB og ansvarlig for den daglige togdrift.

En række hændelser uden for DSB’s indflydelse, force majeure, påvirkede rettidigheden og især pålideligheden sidste år. De to storme Allan og Bodil, en bombetrussel på Københavns hovedbanegård og en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse betød, at antallet af togaflysninger steg sidste år i forhold til 2012.

For Fjern & Regionaltog blev pålideligheden 98,4 – men korrigerer man for den omtalte force majeure, er resultatet 99,1 og dermed meget tæt på kontraktmålet med staten på 99,3%. 

Øresund har ikke pålidelighed som et særskilt kontraktmål – men kom igennem året med en pålidelighed uden korrektioner for force majeure på 97,2% og med korrektioner på 97,9%.

”Årsresultatet for 2013 sætter barren højt for, hvad man forventer at DSB, når det gælder tog til tiden. Det er en opgave, vi også vil gøre alt for at lykkedes med i det kommende år, men jeg vil gerne understrege, at der venter udfordringer forude i form af blandt andet store sporarbejder henover sommeren”, slutter Anders Egehus.

Årets resultat

2013

2012

2011

2010

Fjern & Regionaltog

Togretttidighed 5.59*

92,9

94,3

90,6

89,7

Pålidelighed*

98,4

99,1

97,5

97,6

Øresund

Togrettidighed 4.59 inkl. aflysning *

90,5

90,3

83,1

81,3

Pålidelighed

97,2

97,6

95,6

95,5

* Målepunkter i DSB's trafikkontrakt

DSB Kommunikation