Ændringer i priser på billetter og kort den 20. januar

14. januar 2019 kl. 12:00

Søndag den 20. januar sker den årlige justering af priserne for billetter og kort i den kollektive trafik i hele landet med regionale forskelle.

Justeringer vest for Storebælt
For rejser i Vestdanmark med blandt andet Arriva og DSB bliver den gennemsnitlige stigning på to procent. Ændringen gælder for rejser på rejsekort, pendlerkort og enkeltbillet for rejser på Fyn og i Jylland. Det sker som endnu et led i harmoniseringen af priser, der begyndte i forbindelse med gennemførelsen af Takst Vest i marts 2018.

”En del af de ændringer, der bliver gennemført nu, er aftalt mellem de fire trafikselskaber samt Arriva og DSB, der i fællesskab gennemførte reformen i det forgangne år,” siger Aske Wieth-Knudsen, der er underdirektør i DSB Kommerciel.

Udgangspunktet for takstreformen er, at rejsekortet altid skal være billigere end en standardbillet. Og rejser man dagligt på samme strækning, er pendlerkortet den bedste løsning. For de fælles pendlerkort i Vestdanmark sker der tilpasninger i forhold til takstreformen. Det slår igennem på nogle nordjyske strækninger, der vil opleve stigninger på pendlerkort på mere end to procent for kort til rejser fra otte til 12 zoner.

Priseksempel fra strækningen Odense – Vejle:

  2018 2019
Enkeltbillet voksen 141 kr. 144 kr.
Rejsekort voksen  141 kr.  142 kr.
Pendlerkort voksen 2.150 kr. 2.160 kr.

Priseksempel fra strækningen Horsens – Aaarhus:

  2018 2019
Enkeltbillet voksen 82 kr.  84 kr.
Rejsekort voksen   77 kr.  79 kr.
Pendlerkort voksen 1.200 kr. 1.230 kr.

Sjællandske justeringer
På Sjælland stiger priserne for at køre med bus, tog og metro med 2,1 procent i gennemsnit i DOT-samarbejdet. Desuden sker der en tilpasning zoner ved nogle af de stationer, der ligger på en zonegrænse. Dermed bliver det lettere at se, hvor mange zoner der skal indløses billet til. Læs mere om ændringerne på Sjælland på DOT's hjemmeside (Din Offentlige Transport)

Nye priser over Øresund
I år sker der ændringer i priserne på billetter og kort over Øresund med en gennemsnitlig stigning på cirka 2,7 procent. Det sker efter flere år uden ændringer. Taksterne er fastsat i samarbejde med Skånetrafiken, så billetprisen matcher niveauet i begge lande. Udover det bliver rabatten for Øresund Familiebillet hævet til cirka 20 procent på alle relationer over sundet.

Priseksempel fra strækningen København H – Malmø C:

  2018  2019
Enkeltbillet voksen 89 kr. 91 kr.
Pendlerkort voksen  1.600 kr. 1.650 kr.