Aftale om intensiverede forhandlinger

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
05. april 2019 kl. 12:29

DSB, DI, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Jernbaneforbund og Fagbevægelsens Hovedorganisation mødtes i dag for at drøfte den videre proces for forhandlingerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund.

Det blev aftalt, at DSB og Dansk Jernbaneforbund i dag går ind i en ny intensiveret forhandlingsproces med henblik på at indgå lokale aftaler for lokomotivpersonale og togpersonale. Derudover skal tilpasningsforhandlingerne for stationspersonalet færdiggøres. Det første forhandlingsmøde afholdes i eftermiddag.

Parterne er enige om, at forhandlingerne bliver afsluttet senest 1. juni 2019. Parterne er derudover enige om, at det er særligt afgørende, at arbejdet holdes normaliseret i forhandlingsperioden, og at parterne afstår fra offentlig kommunikation om forhandlingerne.

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation følger forhandlingsprocessen tæt og deltager i drøftelser mellem parterne, ligesom der løbende holdes statusmøder mellem ledelserne i FH og i DA.