Lokomotivførerkandidater

Vi tør godt love dig, at du har Danmarks smukkeste udsigt, når du er på arbejde. Men du har også et stort ansvar, når du hver dag transporterer hundredvis af vores kunder fra A-Z.

Det tager 11 måneder at uddanne sig til lokomotivfører, og for at komme i betragtning kræver det, at du opfylder mindst ét af nedenstående krav.

Uddannelseskrav og forventninger

For at opnå lokomotivførerlicens og lokomotivførercertifikat er der en række krav og forventninger du skal leve op til. Det betyder, at du skal være fyldt 20 år, have et godt helbred og normal hørelse, have et godt syn og normal farvesans og forstå, tale og skrive dansk.
Du kan læse mere om helbredsgodkendelsen her på dsb.dk, samt få mere information på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Derudover skal du have mindst en af følgende uddannelser:

 • har bestået matematik eller fysik på niveau b
 • er faglært inden for en teknisk erhvervsuddannelse
 • har en videregående uddannelse inden for det tekniske område
 • efter endt uddannelse har arbejdet mindst 18 måneder som letbanefører
 • har arbejdet mindst 18 måneder som rangist, køremand eller anden stilling, der kræver A certifikat jf. gældende bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere
 • har arbejdet mindst 24 måneder inden for et fagligt område, der kunne dækkes af en overenskomst indgået i mellem Dansk Industri og Dansk Jernbaneforbund
 • er uddannet pilot eller har anden relevant erfaring eller uddannelse efter Dansk Industri og Dansk Jernbaneforbunds bedømmelse

Udover en af ovenstående uddannelser, så skal du ligeledes have bestået engelsk på niveau d.

Uddannelseskravene er ufravigelige, og vi kan ikke dispensere fra dem.

Rekrutteringsplan 2020

Vi rekrutterer løbende nye kandidater, stillingsopslagene slås op jf. nedenstående plan. Vi anbefaler, at du tilmelder dig jobagenten. Så får du en e-mail med et ansøgningslink, hver gang vi søger lokomotivførere til uddannelse igen.

Hold Stillingsopslag Opstart pr.
LKF B S-tog november 2019 1. marts 2020
LKF B F&R januar 2020 1. april 2020
LKF B S-tog marts 2020 1. august 2020
LKF B F&R april 2020 1. september 2020

Stillingsopslagene slås således op, i god tid før informationsafterne, samt test- og samtaledage, og rekrutteringsprocessen ser ud som følger:

 1. Man deltager på informationsmødet. Her får man svar på sine spørgsmål, og man får mulighed for at møde ledere, repræsentanter fra HR (personaleafdelingen) samt kommende kolleger.
 2. Man gennemfører en test hos DSB, som skal bestås på et bestemt niveau.
 3. Man kommer til en samtale med en ansættende leder, en rekrutteringskonsulent og en faglig repræsentant. Samtalen varer ca. 1 time.
 4. Man skal helbredsgodkendes hos egen læge og hos en øjenlæge. Det er Trafik-, bygge- og boligstyrelsen, der afgør, om man kan helbredsgodkendes.
 5. Trafik-, bygge- og boligstyrelsen godkender kandidaten på baggrund af straffeattesten.

Selve rekrutteringsplanen for de enkelte hold vil følge nedenstående datoer – Vi tager forbehold for at der kan ske mindre ændringer i datoerne undervejs.

Hold Informationsaften Testdage Samtaledage Opstart pr.
LKF B S-tog 12. december 2019 16 - 18. december 2019  9. - 13. januar 2020 1. marts 2020
LKF B F&R 3. februar 2020 10. - 12. februar 2020 19. - 21. februar 2020 1. april 2020
LKF B S-tog 28. april 2020 6. - 12 maj 2020  18. - 20. maj 2020 1. august 2020
LKF B F&R 25. maj 2020 2. - 4. juni 2020 10. - 12. juni 2020 1. september

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at skrive en mail til job@dsb.dk.

S-tog

LUK

S-tog er tog, der kører lokalt i Hovedstadsområdet.