Lokomotivførerkandidater

Vi tør godt love dig, at du har Danmarks smukkeste udsigt, når du er på arbejde. Men du har også et stort ansvar, når du hver dag transporterer hundredvis af vores kunder fra A-Z.

Det tager 11 måneder at uddanne sig til lokomotivfører, og for at komme i betragtning kræver det, at du opfylder mindst ét af nedenstående krav.

Uddannelseskrav og forventninger

For at opnå lokomotivførerlicens og lokomotivførercertifikat er der en række krav og forventninger du skal leve op til. Det betyder, at du skal være fyldt 20 år, have et godt helbred og normal hørelse, have et godt syn og normal farvesans og forstå, tale og skrive dansk.
Du kan læse mere om helbredsgodkendelsen her på dsb.dk, samt få mere information på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Derudover skal du have mindst en af følgende uddannelser:

  • har bestået matematik eller fysik på niveau b
  • er faglært inden for en teknisk erhvervsuddannelse
  • har en videregående uddannelse inden for det tekniske område
  • efter endt uddannelse har arbejdet mindst 18 måneder som letbanefører
  • har arbejdet mindst 18 måneder som rangist, køremand eller anden stilling, der kræver A certifikat jf. gældende bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere
  • har arbejdet mindst 24 måneder inden for et fagligt område, der kunne dækkes af en overenskomst indgået i mellem Dansk Industri og Dansk Jernbaneforbund
  • er uddannet pilot eller har anden relevant erfaring eller uddannelse efter Dansk Industri og Dansk Jernbaneforbunds bedømmelse

Udover en af ovenstående uddannelser, så skal du ligeledes have bestået engelsk på niveau d.

Uddannelseskravene er ufravigelige, og vi kan ikke dispensere fra dem.