Rejseordning for værnepligtige i Danmark

Her på siden finder du informationer om frirejseberettigede kort og billetter til dig, der rejser som værnepligtig mellem din bopæl og dit tjenestested. Samt hvor og hvordan du kan rejse på kortet og billetterne.

Kort til frirejseberettigede værnepligtige

Kort til frirejseberettigede værnepligtige er udstedt til dig med det formål, at du kan rejse gratis, mens du aftjener værnepligten. Kortet består af en side med et DSB Stamkort, der udstedes på DSB/Arriva stationer og et indstikskort med et DSB nummer der skal udstedes og udfyldes af tjenestestedet.

Bemærk, kortet er strengt personligt, og må under ingen omstændigheder overlades eller udlånes til andre. Kortet er ligeledes ugyldigt, hvis der er foretaget rettelser, eller hvis numrene på kortets to sider ikke stemmer overens. Beder det kontrollerende personale om at se nærmere på kortet, skal du altid rette dig efter dette.

Anskaffelse af stamkort

Ønsker du som Værnepligtig at benytte dig af offentlig transport mellem din bopæl og dit tjenestested, skal du først og fremmest anskaffe dig et DSB stamkort inden dit første møde på tjenestestedet. Stamkortet er gratis og kan udstedes på DSB/Arriva stationer. Husk at medbringe et pasfoto, der skal bruges på stamkortet.

Tog og Bus

Kort og billetter til frirejseberettigede værnepligtige giver dig adgang til at rejse med alle tog inden for landets grænser. Kortet og billetterne er også gyldig til Metroen og til de buslinjer, der drives af de regionale trafikselskaber: Movia, Fynbus, Sydtrafik, Midttrafik, NT og BAT. Lokale begrænsninger fremgår af rejsekortets forside. Kortet gælder også til Thinggaard Express (rute 980), Abildskou/Flixbus (rute 888), Gråhundbussen (rute 866) og i bussen mellem Nykøbing Falster og Odense (rute 800).

Færge- og skibsruter

Bemærk, at kort til frirejseberettigede værnepligtige, og frirejsebilletterne; Forsvaretsdag-billet, Hjemsendelsespas, Indkaldelsesordre og Besøgsdags-billet ikke er gyldige til færger.

På overfarten Køge – Rønne gælder følgende regler:
Aftjener du din værnepligt på Bornholm skal du købe færgebilletten hos Beredskabsstyrelsen Bornholm eller III/Gardehusarregimentet Almegårds Kaserne.
Bor du på Bornholm, men aftjener værnepligt andre steder end på Bornholm, skal du købe din færgebillet hos Bornholmstrafikken. Ved henvendelse til dit tjenestested kan du få oplysninger om regler for tilbagebetaling.

Pladsbillet

2 måneder før afrejsedato og helt op til afgang kan du købe Pladsbillet. Du kan købe din Pladsbillet i automaterne på stationerne eller i DSB App.
Med en Pladsbillet reserverer du en siddeplads til en bestemt afgang. Du bør altid købe pladsbillet til InterCity og InterCityLyn, da der er rift om pladserne specielt på de populære afgange mellem landsdelene.

DSB 1'

Vær opmærksom på at dit Frirejseberettigede kort og billetter kun gælder til Standard. Hvis du ønsker at rejse på DSB 1', kan du købe et DSB 1' tillæg og pladsbillet i et DSB Salg & Service og i 7-eleven på stationerne. 

Her er kort og billetter til Værnepligtige ikke gyldige

Bemærk, i Øresundstog gælder Frirejseberettigede kort og billetter kun til/fra Kastrup. Det er altså ikke gyldigt til/fra Sverige. Kort og billetter til Værnepligtige er ligeledes ikke gyldigt til/fra Bornholm. Planlæg altid din rejse i forvejen og spørg på dit tjenestested, hvis du er i tvivl om hvor dit kort eller billet er gyldigt til.

Attester gælder ikke

Selvom du har attest fra dit tjenestested, som bekræfter, at du har mistet dit kort, godtages denne ikke som billet. Hvis du har mistet dit kort, skal du henvende dig til den udstedende myndighed på tjenestestedet. Bemærk, det tager 10 dage at få udstedt et nyt kort. I denne periode må du selv købe billet til normal pris. Sådanne billetter refunderes ikke af hverken trafikselskabet eller dit tjenestested.

ID-kort

Frirejseberettigede kortet er kun gyldige, når du samtidig kan vise dit ID-kort. Det gælder også, når du rejser i uniform. Den første måned efter indkaldelsen kan kortet dog benyttes uden ID-kort. Første gyldighedsdag er anført på forsiden af kortet. Hvis du har glemt dit ID-kort efter den første måned, vil du få udstedt en kontrolafgift.

Når kortet ikke kan anvendes

Hvis kortet ikke kan anvendes til bus eller færgeruter, der ligger nær ved dit hjem/tjenestested, kan du købe rejsekort, mobilklippekort eller enkeltbillet.

Har du glemt eller tabt dit kort, skal du købe billet som alle almindelige passagerer, inden du stiger på toget. Rejser du uden gyldig billet, vil du få udstedt en kontrolafgift.

Ugyldigt kort

Ret aldrig i dit kort eller på din billet! Det er dokumentfalsk og strafbart. Det er også strafbart at lade andre rejse på kortet eller billetterne. Begge dele vil blive politianmeldt. Ugyldige kort inddrages ved billettering, og du må selv betale kontrolafgiften der udstedes i toget. Kortet sendes til dit tjenestested, og i den tid der går, inden du kan få udstedt et nyt, må du selv betale dine rejser. Sørg derfor altid for, at kortet er i orden inden din rejse påbegyndes.

Stamkort og værdiindlæg

LUK

Et stamkort indeholder dit navn, adresse og købte zoner samt et vellignende foto af dig selv på 25-35 x 35 mm. Ansigtet skal fylde 2/3 af billedet, og dit ansigt skal være tydeligt og genkendeligt. Religiøs hovedbeklædning er tilladt. 
Du får stamkort når du køber et fysisk Periodekort / Pendlerkort / Pensionistkort til Hovedstaden.

Ved fornyelse af Periodekort / Pendlerkort / Pensionistkort i DSB Billetautomat skal dit stamkort være fra efter 2007, og lavet hos DSB (i DSB Salg & Service, en 7-Eleven eller Kort & Godt på en DSB-station eller via www.dsb.dk).

Kort der er lavet hos fx Movia eller andre trafikselskaber, i kiosker med salg af billetter eller andre steder, kan desværre ikke bruges. Har du et sådan kort, kan du få lavet et nyt stamkort gratis i DSB Salg & Service på stationerne inkl. 7-Eleven på stationerne.

Værdiindlæg er dit udskiftelige indlæg i dit Periodekort / Pendlerkort / Pensionistkort med antal af zoner og gyldighedsperiode.