DSB 65-billet

Mulighed for rabat til pensionister

DSB 65-billet - rabat på din togrejse

Til dig, der:

Fordele:

  • Mulighed for at rejse billigere med DSB 

65-billetter til rejser med tog over Storebælt

Når du rejser med DSB over Storebælt, kan du få 25% rabat alle ugens dage.

Du kan købe billetten online, på din smartphone, i automaten, i DSB Salg & Service eller 7-Eleven på stationerne.

Skal du rejse til eller fra Bornholm, kan du læse mere her.

65-billetter lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn 

Sjælland, Lolland, Falster og Møn er et stort takstområde og det betyder at der er andre regler for rabatter i forhold til 65-billetten.

Skal du rejse i mellem 2-3 zoner, kan du vælge en 65-billet, men prisen er den samme som en almindelig voksen billet. Du kan læse mere om korte rejser her.

Skal du rejse mellem 4-8 zoner vil du få en rabat på ca. 25 % i forhold til en almindelig voksen billet alle ugens dage. Du kan læse mere om korte rejser her. 

Skal du rejse 9 zoner eller mere, vil du også få ca. 25 % rabat i forhold til en almindelig voksen billet alle ugens dage. Du kan læse mere om lange rejser her. 

65-billetter til rejser i Jylland og på Fyn

Når du rejser med tog i Jylland og på Fyn, vil du altid kunne få 25 % rabat på din rejse med 65-billetter. Læs mere om Enkeltbilletten til lokale togrejser i Jylland og på Fyn her.

Rejser du inden for Nordjyllands Trafikselskabs (NT) område, kan du få 50% rabat på din 65-billet. Læs mere om Zonebilletten her.

Alternative produkter til dig der er over 65 år eller førtidspensionist

Læs mere om de alternative produkter, vi tilbyder, når du er over 65 år eller førtidspensionist og skal rejse med tog

Takstområder og trafikselskabområder

LUK

Rejser i Jylland og på Fyn

Efter 18. marts 2018 er der ikke længere lokale takstområder indenfor de regionale trafikselskabs områder:

  • Nordjyllands Trafikselskab (NT)
  • Midttrafik
  • Sydtrafik
  • Fynbus

Hvert trafikselskab udgør nu ét område.
DSB og Arriva kører som togoperatører i og på tværs af disse trafikområder.

I Jylland og på Fyn differentieres priserne på rejsekort og enkeltbilletter mellem bus og tog. Rejser du med tog, eller en kombination af bus og tog, i Jylland og på Fyn (undtagen i NT’s område) gælder de samme regler uanset hvor du rejser, og prisen fastsættes efter togoperatørernes takster. Rejser du med bus indenfor eller på tværs af trafikselskabernes områder fastsættes prisen af det regionale trafikselskab eller trafikselskaberne i fællesskab. Alle rejser i Jylland og på Fyn beregnes på baggrund af fladedækkende rejsekortzoner.

Bemærk, i NT’s område og på banen mellem Varde og Esbjerg prisfastsættes alle togrejser til trafikselskabernes takster. Dette sker for at sikre enkelthed og gennemskuelighed, idet tog her kører som regional- og lokaltog – og i visse situationer endda i samme tog.

Se kort over lokale trafikselskabsområder i Jylland og på Fyn her.    

Rejser over Storebælt

Prisen for rejser mellem landsdelene beregnes på baggrund af fladedækkende rejsekortzoner, og fastsættes på baggrund af togoperatørernes takstsæt for rejser, der krydser Storebælt. Se zonekort med takstområder og takstgrænser.

Rejser på Sjælland, Lolland, Falster og Møn

Sjælland, Lolland, Falster og Møn er et samlet takstområde, hvor DSB kan udstede billetter og kort til. Området er inddelt i zonerne 1-99, 100-199 og 200-299. Se zonekort for Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Særligt om visse produkter

Bruger du Ungdomskort, skal du være opmærksom på, at Ungdomskort bibeholder de lokale takstområder i hele Danmark. Fx er Sjælland, Lolland, Falster og Møn 3 takstområder, som er inddelt i zonerne 1-99, 100-199 og 200-299. Se zonekort for Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Bruger du rejsekort, behøver du ikke tænke på takstområder og takstgrænser. Dog har de betydning for din rejsepris. Du skal være opmærksom på, at det er de samme priser og vilkår, der gør sig gældende for rejser alle steder i Jylland og på Fyn med tog.

Med rejsekort kan du ligeledes få off-peak rabat, når du rejser inden for et trafikselskabsområde med alle kundetyper. Unge og pensionister har også mulighed for at få off-peak rabat, hvis de rejser mellem trafikselskaberne.

Læs mere om takstgrænserne og takstområder på www.rejsekort.dk

Spørgsmål og svar